,

Oproep: formeren met consent

Geïnspireerd door sociocratie bepaalden alle partijen van gemeente Heuvelrug in 2014 het raadsakkoord met consent. Hun positieve ervaringen zijn reden om de landelijke partijen te vragen hetzelfde te doen.

Zo gaat ie beter

Sociocratisch vergaderen is echt een vak apart. Daarom in elke Argumenten een tip om je bijeenkomsten nog productiever te maken. Deze keer: het verschil tussen beleid en uitvoering.

Waar was SCN

Beter samenwerken in verloskundige zorg, adviseurs opleiden in SKM, en politiek en sociocratie: we zijn lekker druk. Een kleine greep uit onze activiteiten van de afgelopen maand.

Zelfstandig en samen tegelijk

Voor zzp’ers die willen samenwerken, is er nu de sociocratische coöperatie. Voordeel: je beslist niet meer bij meerderheid, maar met consent. Ervaringsdeskundige Hanneke Schmeink van SpringPartner legt het uit.

SER geeft ontheffing aan HBN

Het Buitenschoolse Net in Oss heeft dankzij de SKM vrijstelling gekregen van de OR-verplichting. De vrijstelling is verleend door de SER. Directeur Monique Wösten: ‘Nu is de SKM goed geborgd.’

Gem. Heuvelrug besluit met consent

De gemeente Heuvelrug had op 20 juni een wereldprimeur: een raadsvergadering op sociocratische leest geschoeid. Er werd met consent besloten de ‘gewone’ gemeenteraad een proef met de SKM voor te stellen.

Consent of geen consent

Wie gaat werken met SKM, komt consent tegen, een van de kernbegrippen in de methode. Hoe gebruik je het bij het nemen van besluiten? Tips van organisatie-deskundige Philip Seligmann, een oude rot met bijna twintig jaar ervaring.

Samenwerken in Culemborg

De Gelderlander, een beeldbepalende broedplaats voor creatieve professionals in Culemborg, heeft sinds deze zomer sociocratische statuten. Topkring en creatieven trekken nu meer samen op.

Consent in de gemeente Heuvelrug

Om de kloof tussen burger en politiek te dichten, gaat de gemeente Utrechtse Heuvelrug met consent besluiten. Het is dé manier om de kloof tussen burger en politiek te slechten, en hierbij mag de burger meebeslissen.