Sociocratische coöperatie

Samenwerken in een sociocratische coöperatie

Coöperaties zijn weer populair. Buurtinitiatieven, samenwerkingsverbanden van professionals en ZZP’ers ontdekken de coöperatie steeds vaker als een goede manier om de onderlinge samenwerking te organiseren. De coöperatie als rechtsvorm kent veel voordelen, zoals het beperken / uitsluiten van hoofdelijke aansprakelijkheid, mogelijkheid van ledenaandelen, mogelijkheid van winstuitkering aan de leden en dat bezit is toegestaan.

De sociocratische coöperatie biedt een specifieke vorm van een coöperatie. Belangrijkste verschillen met een gewone coöperatie zitten in de plek waar besluiten worden genomen (onderling gekoppelde kringen) en de manier waarop besluiten worden genomen (op basis van consent). Zowel de structuur als de besluitvorming worden juridisch geborgd in de statuten.Het is een rechtspersoon die de gelijkwaardigheid van arbeid, kapitaal en eigendom borgt.

‘Ook al ben je het niet 100 procent met elkaar eens, toch kom je er samen uit.’

Het Sociocratisch Centrum is gespecialiseerd in het juridisch borgen van gelijkwaardigheid in rechtspersonen.  Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden bij het kiezen, introduceren en juridisch borgen van een voor hen werkbare rechtsvorm. Onze ondersteuning kan bestaan uit:

  • Kennismakingsbijeenkomst voor het vinden van de geschikte sociocratische rechtsvorm;
  • Begeleiding bij het organiseren van de besluitvorming;
  • Opstellen en laten passeren bij notaris van de statuten voor juridische borging;

Meer weten?

Bel of mail ons voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek: Jayne Slot – tel: 06-543 554 68 – jslot@sociocratie.nl

Wat is een sociocratische coöperatie?

Een sociocratische coöperatie verschilt van een “gewone” coöperatie door de wijze waarop de besluitvorming plaatsvindt (middels consent in plaats van meerderheid van stemmen) en de plaats waar die plaatsvindt (= de structuur: in de kringorganisatie in plaats van een Algemene Leden Vergadering). Met name dat laatste maakt dat de coöperatieve vorm beter hanteerbaar wordt voor samenwerkings- en samenwoonverbanden. De beleidsbesluiten worden genomen door de mensen die er zelf mee zullen werken of leven. Bindende factor daarbij is de gedeelde, gezamenlijke visie en missie .

Wat levert samenwerken in een sociocratische coöperatie op?

Een tevreden klant zei het zo: ‘Door sociocratie is onze manier van werken veranderd, het geeft een hoop energie! We zijn veel meer met elkaar in gesprek. Niet dat we het altijd eens zijn, maar het is nu veel meer: hoe kan het beter, in plaats van: ik weet het beter.’

‘Bij een gewone coöperatie is dat volgens het principe “meeste stemmen gelden”. Dan loopt de uitvoering nooit echt lekker, de ‘verliezers’ zijn er niet zo voor te porren. Met het consent heb je dat niet. Op basis van argumenten kom je tot een besluit waar iedereen zich in kan vinden en dan gaat de uitvoering automatisch ook beter.’

Hoe werkt het in de praktijk?

Het werken in een sociocratische coöperatie verschilt op twee manieren met de gangbare coöperatie: verschillen in structuur en in manier van besluiten. Eerst die structuur. Alle deelnemers hebben een plek in de kringorganisatie, die bestaat uit een aantal zelfsturende teams (‘kringen’). Iedere kring beslist over haar eigen beleid, binnen de kaders van de bovenliggende kring, en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. De coöperatie is via een ‘topkring’ verbonden met de relevante omgevingsorganisaties waardoor ook de gelijkwaardigheid met de relevante context van de coöperatie en het probleemoplossend vermogen aanzienlijk verbetert. En dan de besluitvorming. In de kringorganisatie worden besluiten genomen met consent, en ook medewerkers die geen lid zijn doen mee in de besluitvorming. Dit is essentieel, omdat daarmee de gelijkwaardigheid binnen de coöperatie is gegarandeerd. Uitvoering van besluiten gaat dan beter, omdat de mensen die ze moeten uitvoeren zich er medeverantwoordelijk voor voelen. Bij een niet sociocratische coöperatie is het meestal meerderheidsbesluitvorming, en mogen niet-leden die in dienst zijn van de coöperatie (bijvoorbeeld in uitvoerende taken) niet meestemmen. Dat kan dan leiden tot vertraging in de uitvoering van besluiten.

Ook andere sociocratische rechtsvormen?

Het Centrum ontwikkelde met een notaris diverse juridische vormen om gelijkwaardigheid te verankeren: naast die voor een coöperatie, ook voor een stichting en een BV.

Meer weten?

Wil je weten of een sociocratische coöperatie iets voor je is? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak. Je kunt je ook opgeven voor informatiebijeenkomst om in de praktijk te ervaren wat het betekent om samen te werken in een sociocratische coöperatie/organisatie.

Zij adviseren u graag bij het opstellen van statuten die passen bij uw situatie.

Mail uw vraag of bel ons.