Het Consentspel

Spelen van het Consentspel geeft je de gelegenheid zelf te ervaren hoe gelijkwaardige besluitvorming werkt. Je ziet wat je kunt doen als er veel verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp zijn – hoe je dan toch iedereen recht kunt doen. Zodat er betere besluiten worden genomen en je afhaken of een machtsstrijd kunt voorkomen!

Op dit moment zijn er verschillende contexten waarin het spel kan worden gespeeld in ontwikkeling zoals een Agile-organisatie naast de bestaande sociocratische wooncoöperatie.

Begeleiding en kosten
Het spel staat onder begeleiding van een gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum. Het wordt georganiseerd wanneer er vier of meer aanmeldingen zijn.
Deelnemen aan het Consentspel kost € 45.