Effectief vergaderingen leiden met sociocratie

Effectief vergaderingen leiden met behulp van sociocratische besluitvormingsprincipes

Zit u regelmatig (kring)vergaderingen voor? Wij helpen u er meer uit te halen door u te leren werken met sociocratische gespreksleiderstechnieken.

Heeft u nog weinig of geen ervaring met de sociocratische werkwijze? Kom dan naar onze training Effectief vergaderingen leiden met behulp van sociocratische vergaderprincipes. Uit onderzoek en jarenlange ervaring blijkt dat vergaderen met behulp van sociocratische besluitvormingsprincipes leidt tot:

 • besparingen op vergadertijd tot wel 50 procent;
 • daadwerkelijk commitment aan de genomen besluiten bij alle betrokkenen;
 • heldere, concrete en kwalitatief hoogwaardige besluiten.

Met de SKM kunt u op een uiterst efficiënte manier naar besluiten leiden waar alle betrokkenen achter staan, ook als het spannend wordt.

“Je creëert meer discussie en betrokkenheid bij de besluitvorming, waardoor medewerkers zich in hogere mate medeverantwoordelijk voelen. Ook de productiviteit stijgt. Medewerkers worden op scherp gezet: tijdens vergaderingen achterover leunen is er niet meer bij.”
B. L., schooldirecteur

“Consentbesluitvorming en de gekozen afgevaardigde helpen veranderingen soepeler te laten verlopen: betrokkenen komen zelf met initiatieven, er ontstaat meer draagvlak voor betere besluiten, de tegenstelling tussen management en medewerkers vermindert.”
K. H., intern organisatieadviseur

“De gewone manier van besluiten nemen kun je vergelijken met een bokswedstrijd. In de ring weet je nooit wanneer de bel gaat en werp je je dus meteen in de strijd. Met sociocratie daarentegen weet je zeker: de bel gaat pas in de derde ronde. Dat geeft iedereen de rust om naar vragen van anderen te luisteren, dingen los te laten zonder dat je mening op het spel staat.”
G.H. B., directeur ontwerpbureau

“Eerder zat je ineens zomaar te praten over iets en dan dacht ik: daar hadden we het helemaal niet over. Het is nu allemaal wat zakelijker. Er wordt beduidend helderder en beknopter vergaderd.”
R. E., leerkracht

Doel

De training is er op gericht effectiever te leren vergaderen in de eigen praktijk, door gespreksleiders/vergadervoorzitters zodanig toe te rusten dat zij sociocratische besluitvormingsprincipes succesvol in hun (kring)vergaderingen kunnen toepassen.

Voor wie bestemd

Deze training is bestemd voor de vergadervoorzitter/gespreksleider die de besluitvorming effectiever en efficiënter wil leiden en organiseren. Er is geen voorkennis nodig. Gespreksleiders met een afgeronde basisscholing ‘Werken in een kring’ of blok 1 en 2 van de oriëntatiecursus, kunnen meteen deelnemen aan de intervisie.

Duur

De training bestaat uit drie workshops van een dag, gevolgd door twee dagdelen begeleide intervisie. Persoonlijke coaching is mogelijk. De studievoorbereiding voor iedere workshop bedraagt ongeveer 1 uur.

Training

Voor het leiden van het besluitvormingsproces in een kringvergadering gaat het om het:

 • hebben van een visie op het vormgeven en leiden van besluitvormingsprocessen;
 • verkrijgen van inzicht in de taak van de gespreksleider als leidinggevende van de verschillende fasen van het besluitvormingsproces;
 • beschikken over vaardigheden om met behulp van de sociocratische methode en technieken tot een prettige en effectieve samenwerking te komen.

Workshop 1: Effectiever leiden en organiseren van de besluitvorming

* Besluitvormingsmethoden en hun effecten op gedrag
* Vier basisregels voor doelgerichte besluitvorming en samenwerking
* Betere besluiten, 100% draagvlak: het consentbeginsel
* Participatie bevorderen

Workshop 2: Organiseren van effectieve vergaderingen

* Doelgericht vergaderen: het produceren van gedragen besluiten
* Op een positieve en gedragen manier taken toedelen: de sociocratische verkiezing.
* Efficiënt vergaderen: het onderscheiden van beleid en uitvoering
* Sociocratische gespreksleiding
* Oefenen als gespreksleider

Workshop 3: De praktijk van het sociocratisch vergaderen

* Uitwisselen van praktijkervaringen
* Nadere verdieping in de theorie van het vergaderen en gespreksleiding
* Een open en eerlijke communicatie stimuleren
* Omgaan met verschillende rollen in de vergadering
* Omgaan met spanning: het leiden van het creatieve proces in de kringvergadering
* Vastlegging van besluiten

Intervisie

Om het toepassen van het geleerde in uw eigen praktijk tot een succes te maken volgen na de workshops intervisiebijeenkomsten. Daar kunt u met vragen terecht die naar aanleiding van de toepassing in praktijk zijn ontstaan. Bovendien leert u er van de praktijkervaringen van anderen. Standaard ontvangt u twee bijeenkomsten intervisie. Een intervisie duurt 3,5 uur. Naast het uitwerken en verdiepen van de in de basistraining behandelde thema’s komen tijdens de intervisie ook nieuwe onderwerpen aan bod, zoals:

 • leiden naar win-win besluiten: beeld-, menings- en besluitvorming;
 • mediation: omgaan met conflicten en weerstand;
 • het genereren van creativiteit;
 • het toegankelijk beheren van kringbesluiten.

Individuele coaching

Wanneer u behoefte heeft uitgebreider op eigen vergaderingen in te gaan. Bijvoorbeeld om deze samen met een deskundige voor te bereiden of na te bespreken, kan individuele coaching behulpzaam zijn.

Trainer

De trainer is een gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige met een uitgebreide ervaring als sociocratisch gespreksleider.

Certificering

Het is mogelijk om u te laten certificeren als sociocratisch gespreksleider. Dan kunt u laten zien dat een onafhankelijk panel van sociocratische deskundigen uw C.V. en functioneren als gespreksleider heeft beoordeeld en gewaarmerkt. Voor de certificering schrijft u een verslag en heeft u een eindgesprek met een beoordelingscommissie. De commissie toetst niet of de opleiding is gevolgd, maar of de eindtermen voor sociocratisch gespreksleider (SCN 2003) zijn gerealiseerd. Bij een positieve beoordeling verkrijgt de kandidaat het certificaat sociocratisch gespreksleider. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Data, plaats en kosten

De data van de Workshops  2018 staan in de agenda, kijk voor informatie hier.
De bijeenkomsten duren van 10.00 tot 16.30 uur en vinden plaats op het Sociocratisch Centrum te Rotterdam.
Data INTERVISIEBIJEENKOMSTEN:  De data worden in overleg met de deelnemers bepaald. De bijeenkomsten duren van 10.00 tot 13.00 uur en vinden plaats op het Sociocratisch Centrum te Rotterdam.
De kosten voor de hele TRAINING, inclusief twee intervisiebijeenkomsten, bedragen € 1.765,- p.p. (inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee) (zakelijk tarief); € 1465, – pp voor ZZP’ers; € 1165,– voor particulieren.
De kosten van twee INTERVISIEBIJEENKOMSTEN bedragen € 495,- p.p. (inclusief cursusmateriaal, koffie en thee).
Noot: gespreksleiders met een afgeronde basisscholing ‘Werken in een kring’ of blok 1 en 2 van de oriëntatiecursus kunnen meteen deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten. De kosten voor individuele COACHING bedragen € 165,- p.p. per uur.
De kosten voor CERTIFICERING bedragen € 400,- p.p.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze training, mail dan naar info@sociocratie.nl of neem contact op met Jan Klomp, telefoon: 010-452 32 89. Of download hier de factsheet.


Op de intervisiebijeenkomsten leert u uw inzicht en vaardigheden als sociocratisch gespreksleider verbeteren:

 • naar consentbesluiten leiden;
 • efficiënt vergaderen;
 • iedereen betrokken houden;
 • heldere besluiten formuleren.

Voor wie bestemd?

 • De intervisie is bestemd voor een ieder die reeds als (sociocratisch) gespreksleider/voorzitter functioneert;
 • Een afgeronde basisscholing ‘Werken in een kring’ of blok 1 en 2 van de oriëntatiecursus is voorwaarde voor deelname.

Duur

De intervisie bestaat uit twee bijeenkomsten van drieënhalf uur. Aanvullende persoonlijke coaching is mogelijk.

Opzet

Tijdens de intervisie werken we aan het fijn slijpen van uw technieken als sociocratisch gespreksleider/voorzitter. U kunt er met vragen over uw eigen praktijk terecht. Bovendien leert u van de ervaringen van anderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • leiden naar win-win besluiten:
 • efficiënte gespreksvoering: beeld-, menings- en besluitvorming;
 • mediation: succesvol omgaan met conflicten en weerstand;
 • het genereren van creativiteit;
 • het toegankelijk beheren van kringbesluiten.

Individuele coaching
Wanneer u behoefte heeft uitgebreider op eigen vergaderingen in te gaan. Bijvoorbeeld om deze samen met een deskundige voor te bereiden of na te bespreken, kan individuele coaching behulpzaam zijn.

Trainer

De trainer is een gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige met een uitgebreide ervaring als sociocratisch gespreksleider.

Kosten

De kosten voor deze intervisiebijeenkomsten bedragen € 495.

Heeft u interesse om deel te nemen? Laat het ons weten, dan nodigen wij u uit voor een kennismaking.


Certificatie als sociocratisch gespreksleider

Wilt u uw sociocratische deskundigheid blijven ontwikkelen en klanten een kwaliteitsgarantie laten zien dan kunt zich laten certificeren als sociocratisch gespreksleider.