Consentspel Amsterdam

Op speelse wijze kennismaken met sociocratische besluitvorming

“Mens, erger je niet– we luisteren naar je bezwaar…!”

  • Heb je soms het gevoel dat bij het maken van afspraken er altijd een verliezer is? Dat je moet ‘vechten’ om gehoord te worden.
  • Wil je afspraken maken waar iedereen achter kan staan, ook als er verschillende belangen spelen?
  • Zou je graag zien dat anderen zich beter aan de afspraken houden?
  • Wil je graag leren hoe je op een prettige wijze besluiten neemt, waar alle betrokkenen zich aan voelen gecommitteerd?

Speel dan mee met het Consentspel! Het Consentspel is speciaal ontwikkeld om op speelse wijze te leren werken met de Sociocratische Methode. Dit is een methode om besluiten te nemen op basis van gelijkwaardigheid: consentbesluitvorming. Niet te verwarren met consensus.
Het voordeel van consentbesluitvorming is dat je besluiten én van hogere kwaliteit zijn én er is meer commitment en draagvlak voor.
Met consentbesluitvorming voorkom je dat mensen zich ontkend voelen en dan ook geen medeverantwoordelijkheid voor de besluiten willen dragen. Sociocratische besluitvorming zorgt voor betrokkenheid, een open sfeer en genereert de creativiteit die nodig is om verschillende belangen op elkaar af te stemmen.

Spelen van het Consentspel geeft je de gelegenheid om zelf te ervaren hoe gelijkwaardige besluitvorming gaat. Je leert wat je kunt doen als er veel verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp zijn – hoe je dan toch iedereen recht kunt doen. Zodat je ergernis tussen mensen kunt voorkomen!

Voor wie
Spelen van het Consentspel is voor iedereen die:

  • met anderen samenwerkt of samenleeft: met familieleden, de collega’s op het werk, bij verenigingen en netwerken en/of met de buren en buurtgenoten;
  • zoekt naar manieren om samenwerken en samenleven op een prettige manier vorm te geven – zodat verschillen niet uitmonden in conflicten maar juist leiden tot betere besluiten;
  • geïnteresseerd is in wat de Sociocratische Methode daarvoor kan bieden;
  • de sociocratische wijze van besluiten kent in theorie en deze ook in praktijk wil ervaren;
  • de Sociocratische Methode al kent maar graag anderen wil uitnodigen om ermee kennis te maken.

Waar en wanneer
Het consentspel wordt gespeeld op donderdagavond  21 september en op dinsdagavond 21 november van 19.30 tot 21.30 uur te Amsterdam; adres: Buurtcentrum De Witte Boei – Kleine Wittenburgerstraat 201 – 1018 LT Amsterdam. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Begeleiding
Het spel staat onder begeleiding van Pieter van der Meché, bedrijfseconoom en een ervaren sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum. Sinds 1978 begeleidt het Sociocratisch Centrum personen en organisaties die sociocratisch willen werken. Inmiddels werken er in binnen- en buitenland verschillende organisaties met de SKM.

Kosten
Deelnemen aan het Consentspel kost € 45,- (incl. BTW) als bijdrage in de organisatie en voor de koffie en thee.

Aanmelden
Wees er op tijd bij want er kunnen maar een beperkt aantal mensen deelnemen.
Schriftelijk aanmelden is gewenst en dat kan hier.

Informatie
Voor meer informatie: download hier de factsheet en/of neem contact op met Pieter van der Meché, 010-452.32.89.