Consentspel Zwolle

Kennismaken met besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid

  • Heb je soms het gevoel dat bij het maken van afspraken er altijd een verliezer is? Dat je moet ‘vechten’ om gehoord te worden.
  • Wil je afspraken maken waar iedereen achter kan staan, ook als er (sterk) verschillende meningen zijn?
  • Zou je graag zien dat anderen zich beter aan de afspraken houden?
  • Wil je graag leren hoe je op een prettige wijze besluiten neemt, waar alle betrokkenen zich aan voelen gecommitteerd?

Speel dan mee met het Consentspel!

Het Consentspel is speciaal ontwikkeld om op speelse wijze te leren werken met de Sociocratische Methode. Dit is een methode om besluiten te nemen op basis van gelijkwaardigheid: consentbesluitvorming. Niet te verwarren met consensus.

Voordelen van consentbesluitvorming zijn: – je besluiten zijn én van hogere kwaliteit én er is meer draagvlak; – je voorkomt dat mensen zich ontkend voelen en geen medeverantwoordelijkheid voor de besluiten willen dragen; – je zorgt voor betrokkenheid, een open sfeer en veiligheid. Dat genereert de creativiteit die nodig is om verschillende inzichten slim op elkaar af te stemmen.

Waar en wanneer 
In Zwolle van 19.30 tot  21.30 uur. Klik hier voor de data.
Adres: Wijkcentrum De Enk – Enkstraat 87 – 8012 VA Zwolle.

Kosten
De deelname aan het Consentspel kost € 45,00 als bijdrage in de organisatiekosten, koffie en thee.

Aanmelden
Wees er op tijd bij want er kan maar een beperkt aantal mensen deelnemen. Schriftelijk aanmelden is gewenst dat kan hier.
Of bel met 010-452 32 89.

Wat kun je verwachten
Spelen van het Consentspel geeft je de gelegenheid om zelf te ervaren hoe gelijkwaardige besluitvorming gaat. Je leert wat je kunt doen als er veel verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp zijn – hoe je dan toch iedereen recht kunt doen. Zodat je ergernis tussen mensen kunt voorkomen!

Voor wie

Spelen van het Consentspel is voor iedereen die: – met anderen samenwerkt of samenleeft: met familieleden, de collega’s op het werk, bij verenigingen en netwerken en/of met de buren en buurtgenoten; – zoekt naar manieren om samenwerken en samenleven op een prettige manier vorm te geven – zodat verschillen niet uitmonden in conflicten maar juist leiden tot betere besluiten; – geïnteresseerd is in wat de Sociocratische Methode daarvoor kan bieden;

Begeleiding
Het spel staat onder begeleiding van een sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum. Sinds 1978 begeleidt het Sociocratisch Centrum personen en organisaties die sociocratisch willen werken.

Nadere informatie
Bel dan met Agnes Goldenbeld van Goldenbeld Advies te Zwolle: tel 06-268 482 13, of met het Sociocratisch Centrum  010-452 32 89. Kijk hier voor de factsheet.