Consentspel Limburg

Wilt u op speelse wijze kennismaken met sociocratische besluitvorming, wat betekent:
•    Besluiten nemen op basis van gelijkwaardigheid,
•    Besluiten nemen rond een afgesproken en gedeelde doelstelling,
•    Sturen op betrokkenheid van alle aanwezigen,
•    Besluiten nemen waarbij ook rekening wordt gehouden met de mening van de minderheid,
•    Besluitvorming met nadruk op draagvlak en niet op macht,
•    Besluiten nemen waarbij niemand ontkend wordt.

Speel dan mee met het Consentspel!

Hierdoor geef je jezelf de gelegenheid om te ervaren hoe gelijkwaardige besluitvorming kan plaatsvinden.
Je leert hoe je tot uitvoerbare en gedragen besluiten kunt komen, ondanks verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp.
Je  ontdekt dat je daarbij niemand hoeft uit te sluiten waardoor ergernissen tussen mensen makkelijker worden voorkomen.

Voor wie?
Het Consentspel is voor iedereen die:
•    met anderen samenwerkt of –samenleeft,
•    zoekt naar manieren om samenwerken en samenleven op een prettige manier vorm te geven, zodat verschillen niet uitmonden in conflicten maar juist leiden tot betere besluiten,
•    de sociocratische wijze van besluiten kent in theorie en deze ook in de praktijk wil ervaren,
•    de sociocratische methode al kent, maar anderen graag wil uitnodigen om ermee kennis te maken.

Begeleiding:
Het spel wordt begeleid door twee, door het Sociocratisch Centrum gecertificeerde sociocratisch scholingsdeskundigen. Dit centrum begeleidt sinds 1978 personen en organisaties die sociocratisch willen werken. Inmiddels werken zowel in binnen- en buitenland verschillende organisaties met deze methode.

Nadere informatie: John  Hermans tel. 06-20644378, of  Dominique Ducornez, tel. 06-44784122.

Kosten:
Deelname kost € 25, als bijdrage in de organisatiekosten,  de koffie en de thee.
Aanmelden kan hier.

Maximaal 7  personen kunnen deelnemen!