Consentspel Rotterdam

Op speelse wijze kennismaken met sociocratische besluitvorming

“Mens, erger je niet– we luisteren naar je bezwaar…!”

  • Heb je soms het gevoel dat bij het maken van afspraken er altijd een verliezer is? Dat je moet ‘vechten’ om gehoord te worden.
  • Wil je afspraken maken waar iedereen achter kan staan, ook als er verschillende belangen spelen?
  • Zou je graag zien dat anderen zich beter aan de afspraken houden?
  • Wil je graag leren hoe je op een prettige wijze besluiten neemt, waar alle betrokkenen zich aan voelen gecommitteerd?

Speel dan mee met het Consentspel! Het Consentspel is speciaal ontwikkeld om op speelse wijze te leren werken met de Sociocratische Methode. Dit is een methode om besluiten te nemen op basis van gelijkwaardigheid. Het voordeel hiervan is dat je besluiten neemt die van een hogere kwaliteit zijn én waar commitment en draagvlak voor is.
Hierdoor voorkom je dat mensen zich ontkend voelen en dan ook geen medeverantwoordelijkheid voor de besluiten willen dragen. Sociocratische besluitvorming zorgt voor betrokkenheid, een open sfeer en de creativiteit die nodig is om verschillende belangen op elkaar af te stemmen.

Spelen van het Consentspel geeft je de gelegenheid om zelf te ervaren hoe gelijkwaardige besluitvorming gaat. Je leert wat je kunt doen als er veel verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp zijn – hoe je dan toch iedereen recht kunt doen. Zodat je ergernis tussen mensen kunt voorkomen!

Voor wie
Spelen van het Consentspel is voor iedereen die:
– met anderen samenwerkt of samenleeft: met familieleden, de collega’s op het werk, bij verenigingen en netwerken, en/of met de buren en buurtgenoten
– zoekt naar manieren om samenwerken en samenleven op een prettige manier vorm te geven, zodat conflicten en problemen voorkomen worden
– geïnteresseerd is in wat de Sociocratische Methode daarvoor kan bieden
– de sociocratische wijze van besluitvorming al kent in theorie, maar deze ook in de praktijk wil ervaren
– de Sociocratische Methode al kent maar graag anderen wil uitnodigen om ermee kennis te maken

Waar en wanneer
Het consentspel wordt gespeeld bij het Sociocratisch Centrum te Rotterdam van 14.00 tot 16.00 uur. Klik hier voor de data.

Begeleiding
Het spel staat onder begeleiding van Jan Klomp, gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Kosten
Deelnemen aan het Consentspel kost voor jeugd/studenten: € 10; voor particulier € 25; voor ZZP’ers  € 45; voor bedrijven €95;   (steeds incl. BTW).

Aanmelden
Wees er op tijd bij want er kunnen maar een beperkt aantal mensen deelnemen.
Schriftelijk aanmelden is gewenst en dat kan hier

Informatie
Voor meer informatie: neem contact op met Jan Klomp (telefoonnummer 010-4523289 of 06- 55 32 44 63). Voor informatie over de Sociocratische Methode kijk op www.sociocratie.nl.