Praktische instrumenten en inzichten voor managers en organisatieadviseurs

Moeiteloos Leiden met Sociocratische stuurkunde

Elke organisatie die haar continuïteit van belang vindt, zoekt naar beter. Organisaties kunnen zich sneller en met meer rendement verbeteren met behulp van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM). De SKM biedt een nieuwe visie op het ontwerpen en sturen van organisaties.

Voorheen hadden we een orientatiecursus waarin mensen globaal kennis konden maken met de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM).  De opbouw van een deel van onderstaande informatie geeft dat weer. Gaandeweg actualiseren we die informatie verder. Als er tussentijds vragen zijn bel dan met het Sociocratisch Centrum.

We zijn de cursus aan het ombouwen naar een training voor Sociocratisch Vergaderen, een training Sociocratische Teamleiding  en een training Toepassing SKM in organisatie en maatschappij. De eerste twee trainingen zijn ontwikkeld en staan met informatie in de agenda.

In de trainingen maakt u kennis met concrete handvatten, methoden en technieken om die visie te realiseren. Na de drie trainingen heeft u toegang tot de opleidingen voor sociocratisch scholingsdeskundige en sociocratisch organisatiedeskundige.

Doel

Het doel van de trainingen is het leren leiden en vormgeven van een doelgerichte organisatie door het ontwikkelen van inzicht en vaardigheid in het hanteren van de sociocratische kringorganisatiemethode middels theorie, oefening en voorbeelden uit de praktijk.
Tijdens de cursus ontstaat een goed beeld van de organisatorische, juridische en culturele vertaling van de SKM naar de (eigen) organisatie.

Voor wie bestemd

De trainingen zijn bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor Sociocratie, voor de Sociocratische Kringorganisatiemethode, voor iedereen die met de Sociocratische Methode werkt en zich er verder in wil verdiepen en bekwamen. Voor directeuren, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen, organisatieadviseurs en opleiders.

Duur

De trainingen verschillen per duur, de eerste omvat drie dagen en twee dagdelen; de tweede uit drie dagen, de derde uit drie of vier dagen.
De studievoorbereiding bedraagt voor iedere cursusdag ongeveer 1 uur.

Inhoud van de trainingen.

Training Effectief vergaderen

Workshop 1. Effectiever leiden en organiseren van de besluitvorming

 • besluitvormingsmethoden en hun effecten op gedrag
 • vier basisregels voor doelgerichte besluitvorming en samenwerking
 • betere besluiten, 10% draagvlak: het consentbeginsel
 • participatie bevorderen

Workshop 2. Organiseren van effectieve samenwerking

 • doelgericht vergaderen: het produceren van gedragen besluiten
 • op een positieve en gedragen manier taken toebedelen: de sociocratische verkiezing
 • efficient vergaderen: het onderscheiden van beleid en uitvoering
 • sociocratische gespreksleiding
 • oefenen als gespreksleider

Workshop 3. De praktijk van het sociocratisch vergaderen

 • uitwisselen van praktijkervaringen
 • nadere verdieping in de theorie van het sociocratisch vergaderen en gespreksleiding
 • een open en eerlijk communicatie stimuleren
 • omgaan met de verschillende rollen in de vergadering
 • omgaan met spanning: het leiden van het creatieve proces in de kringvergadering
 • vastlegging van besluiten

Programma en data

Training Effectief vergaderen

Workshop 1. Effectiever leiden en organiseren van de besluitvorming   >> 13 maart
besluitvormingsmethoden en hun effecten op gedrag
vier basisregels voor doelgerichte besluitvorming en samenwerking
betere besluiten, 10% draagvlak: het consentbeginsel
participatie bevorderen

Workshop 2. Organiseren van effectieve samenwerking   >> 27 maart
doelgericht vergaderen: het produceren van gedragen besluiten
op een positieve en gedragen manier taken toebedelen: de sociocratische verkiezing
efficiënt vergaderen: het onderscheiden van beleid en uitvoering
sociocratische gespreksleiding
oefenen als gespreksleider

Workshop 3. De praktijk van het sociocratisch vergaderen   >> 17 april
uitwisselen van praktijkervaringen
nadere verdieping in de theorie van het sociocratisch vergaderen en gespreksleiding
een open en eerlijk communicatie stimuleren
omgaan met de verschillende rollen in de vergadering
omgaan met spanning: het leiden van het creatieve proces in de kringvergadering
vastlegging van besluiten

Inleider

Drs. P.H. van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Drs. R. van der Eijden, bedrijfskundige en sociocratisch scholingsdeskundige, partner van het Sociocratisch Centrum

J.C. Klomp, sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum Nederland.

Kosten

De kosten van deze training  € 1.765,- pp voor bedrijven,  € 1.465,- voor ZZP’ers, € 1.165, voor particulieren, inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie/thee. Vrijgesteld van BTW.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze module, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Training Effectieve teamleiding

dag 1 Besluitvorming optuigen en focussen

 • verdieping van het begrip van de sociocratische basisregels voor doelgericht samenwerken
 • formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
 • daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek in concrete projecten
 • rollen in een sociocratische kring
 • toedelen van die rollen en organiseren van de gezamenlijke kringstructuur

dag 2 Kringprocessen optuigen

 • de primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
 • netwerk van taken en functie voor het leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen
 • leidinggeven aan een sociocratische teamkring
 • vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging door het kringlogboek

dag 3 Kringprocessen operationaliseren

 • teamleden ontwikkelen: leiding geven aan jezelf
 • cyclus van leiden, uitvoeren en meten en bijsturen in de kring
 • aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch functioneringsgesprek voeren
 • je verder ontwikkelen in het gebruik van de sociocratische kringorganisatiemethode

Programma en data

Training Effectieve teamleiding

Programma

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag met intervisie als optie

dag 1 Besluitvorming optuigen en focussen  >>  15 mei
verdieping van het begrip van de sociocratische basisregels voor doelgericht samenwerken
formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek in concrete projecten
rollen in een sociocratische kring
toedelen van die rollen en organiseren van de gezamenlijke kringstructuur

dag 2 Kringprocessen optuigen >>> 5 juni
de primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
netwerk van taken en functie voor het leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen
leidinggeven aan een sociocratische teamkring
vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging door het kringlogboek

dag 3 Kringprocessen operationaliseren  >>>> 26 juni
teamleden ontwikkelen: leiding geven aan jezelf
cyclus van leiden, uitvoeren en meten en bijsturen in de kring
aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch functioneringsgesprek voeren
je verder ontwikkelen in het gebruik van de sociocratische kringorganisatiemethode

Inleiders

Drs P. van der Meche, scholings-en organisatie deskundige van het Sociocratisch Centrum Nederland
Drs. A. Goldenbeld,  directeur van het Sociocratisch Centrum, organisatie adviseur in opleiding
J.C. Klomp, scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum

Deelnemers

De deelname staat in principe open voor mensen die de training Effectief vergaderen hebben gedaan. Of op een zodanige andere manier de kennis hebben verworven. Dit ter beoordeling door de cursusleiding.

Kosten

De kosten van deze module bedragen € 1.400,- pp voor bedrijven, € 1.200,- pp voor ZZP’ers , € 900,- pp voor particulieren.

Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze training, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier direct aanmelden.

Training 3  Toepassing SKM in organisatie en effectief inbedden van organisaties in de maatschappij

Deze training wordt nog verder ontwikkeld en de onderstaande informatie wordt naar aanleiding daarvan nog bewerkt. (febr.18)

in ieder geval komt aan de orde :

Beloning en zeggenschap

 • activerend belonen
 • corporate governance: gelijkwaardig samenspel tussen kapitaal en arbeid

Maatschappij en invoeringsstrategie in de organisatie

 • het postmoderne tijdperk: belangrijke maatschappelijke trends
 • kenmerken van succesvolle organisaties in een postmoderne maatschappij
 • invoeren van sociocratisch werken in de organisatie

Programma en data

Training  3 Activerend belonen en maatschappelijk ondernemen

deze training is nog in bewerking en moet nog worden gepland.

Leer hoe u uw organisatie beter inbedt in haar omgeving. Hoe we de verbindingen tussen organisaties, burgers en overheid zo vormgeven dat ook de maatschappij een meer dynamisch en beter samenwerkend geheel wordt. Maar ook hoe u zo kunt belonen dat het recht doet aan zowel de individuele als de collectieve prestatie. Hoe je gelijkwaardigheid in de besluitvorming tussen kapitaal en arbeid organiseert, en je een economie zo vormgeeft dat er meer dan genoeg kan zijn voor iedereen.

Programma

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van een dag.

 1. Beloning en zeggenschap 28 november 2017.
 • activerend belonen
 • corporate governance: gelijkwaardig samenspel tussen kapitaal en arbeid
 1. Maatschappij en invoeringsstrategie in de organisatie 11 december 2017.
 • het postmoderne tijdperk: belangrijke maatschappelijke trends
 • Maatschappelijk ondernemen en een ondernemende maatschappij
 • kenmerken van succesvolle organisaties in een postmoderne maatschappij
 • invoeren van sociocratisch werken in de organisatie

Inleiders

 • Drs J.M. Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
 • Drs. P.H. van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Deelnemen

In principe is toelating mogelijk voor deelnemers die aan module 1 en 2 van de Orientatiecursus hebben deelgenomen. In overleg kan hier van worden afgeweken.

Kosten

 • De kosten van deze module bedragen € 925,-. Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.
 • Wanneer u zich ook opgeeft voor de andere twee modulen van de oriëntatiecursus bedragen de kosten € 2.295,-.
 • De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze module, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Uitspraken van ex-cursisten en anderen

“Heel positief, het was een goede eerste kennismaking met de sociocratische principes en werkwijze. Verrassend dat de cursus ook zo diep ingaat op persoonlijke kwesties, dit had ik vooraf niet verwacht. Maar heb het als heel prettig ervaren. Fijne deelnemersgroep, zeeeeer goede docenten, zowel inhoudelijk als enthousiasmerend en betrokken!

“De cursus biedt op hoofdlijnen zo’n compleet verhaal (theorie aangevuld met ervaring cursusleiders) dat het mij heeft overtuigd dat sociocratie echt een oplossing biedt voor vele problemen waar we als individu, organisaties en maatschappij in verstrikt raken. Ik was met name verrast over het feit dat leren over sociocratie je ook zo veel leert over jezelf, dit had ik van tevoren absoluut niet verwacht.”

“De basis van SKM. Niet vanuit angst of macht regeren maar op basis van openheid en gelijkwaardigheid tot elkaar staan. Beginnen met serieus nemen van jezelf én serieus nemen van de ander. Zeer fijn dat Gerard Endenburg zelf hierbij aanwezig kon zijn.”

“Ik vond het een hele complete cursus, waar ik iedere keer geïnspireerd vandaan kwam. Ik kan het aanbevelen aan eenieder die vanuit verbinding wil samen leven/werken en niet vanuit een positie van (over)macht.”

De inleiders

Drs Annewiek Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum, voormalig directeur Sociocratisch Centrum Nederland, directeur van de Sociocracy Group.
Drs. Pieter van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
Jan Klomp, voormalig directeur sociaal cultureel werk en sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum
Dr.ing. Gerard Endenburg, oud  commissaris en oud directeur Endenburg Elektrotechniek, honorair hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en voormalig directeur van het Sociocratisch Centrum Nederland

Referenties

Sinds de start van de cursus in 1987 is deze door een groot aantal mensen met grote tevredenheid gevolgd. Een selectie van de organisaties waar de deelnemers uit afkomstig waren:
Arbeidsbureau Zwolle, voormalig vestigingsmanager | Brandweer Maarssen, commandant | Christelijk Instituut voor Doven Effatha, directeur | Crabeth College, lid centrale directie | Endenburg Elektrotechniek, bedrijfsleider | Fabrique, directielid | Hogeschool Rotterdam, unitmanager | Instituut voor Medezeggenschap Driebergen (IMD), trainer-adviseur | Interimmanager voor de grafische industrie | Intergas n.v., sectormanager algemene zaken | Marco Polis Advies, directeur | Koninklijke Militaire Academie (KMA), docent organisatiesociologie | Kramp Groep b.v., economisch directeur | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directoraat generaal Sociale Zekerheid, beleidsmedewerker | Ministerie van verkeer en waterstaat, manager informatie en samenwerking (infraplan) | Ministerie van WVC, inspectie voor de gezondheidszorg, kwaliteitsfunctionaris | Nationale Woningraad (NWR) , organisatieadviseur | Opleidingscentrum consulenten en praktijkopleiders van de PTH, toenmalig directeur | Politie Haaglanden, chef centrale justitiële dienst | Raadgevend Ingenieursbureau M+I, directielid | Shell Pernis, manager RBKD | Sociaal Hoger Onderwijs Friesland, toenmalig docent | Sociaal Kultureel Werk Woerden, directeur | Stichting Rotterdam West, directeur | Thuiszorg West-Brabant | Universiteit Maastricht, hoofddocent strategisch management | Universiteit voor Humanistiek, lid college van bestuur | Vereniging voor Informatieverwerking Verpleegtehuizen, directeur | In Zwang, voorzitter, gynaecologen en verloskundigen

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De trainingen  worden gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
In het voorjaar van 2018 start een nieuwe cursus gestart op 13 maart.

Training Effectief vergaderen

Training Effectief vergaderingen leiden

Training Toepassing SKM in organisaties en maatschappij, moet nog worden gepland

Kosten

De kosten per training zijn verschillend, zie de desbetreffende training Wanneer u zich opgeeft voor meerdere trainingen kan overlegd worden over een korting.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze cursus, mail dan naar info@sociocratie.nl of neem dan contact op met Jan Klomp, telefoon: 010-452 32 89 of 06 55 32 44 63.