Praktische instrumenten en inzichten voor gespreksleiders, teammanagers, directeuren en organisatieadviseurs

Moeiteloos Leiden met Sociocratische stuurkunde

Elke organisatie die haar continuïteit van belang vindt, zoekt naar beter. Organisaties kunnen zich sneller en met meer rendement verbeteren met behulp van de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM). De SKM biedt een nieuwe visie op het ontwerpen en sturen van organisaties.

Voorheen hadden we een orientatiecursus waarin deelnemers globaal kennis konden maken met de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM) in haar volle breedte.

Inmiddels hebben we de orientatiecursus opgeknipt in vier losse onderdelen: een eendaagse algemene Introductietraining, een training leiden van vergaderingen, een training Sociocratisch leiden van teams en een training  Sociocratisch leiden van organisaties. Ze staan voor een deel met informatie in de agenda. 

In de trainingen maakt u kennis met concrete handvatten, methoden en technieken. Na de vier trainingen heeft u toegang tot de opleidingen voor sociocratisch scholingsdeskundige en sociocratisch organisatiedeskundige.

Doel

Het doel van de trainingen is het leren leiden en vormgeven van een doelgerichte organisatie door het ontwikkelen van inzicht en vaardigheid in het hanteren van de sociocratische kringorganisatiemethode middels theorie, oefening en voorbeelden uit de praktijk.
Tijdens de cursus ontstaat een goed beeld van de organisatorische, juridische en culturele vertaling van de SKM naar de (eigen) organisatie.

Voor wie bestemd

De trainingen zijn bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor Sociocratie, voor de Sociocratische Kringorganisatiemethode, voor iedereen die met de Sociocratische Methode werkt en zich er verder in wil verdiepen en bekwamen. Voor directeuren, leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen, organisatieadviseurs en opleiders.

Duur

De vier genoemde trainingen verschillen in duur: de introductietraining omvat één dag, de training gespreksleiding bestaat uit twee trainingsdagen en twee intervisiebijeenkomsten van een dagdeel; de training teamleiding en de training toepassing SKM in organisaties en maatschappij omvatten beide drie dagen.
De studievoorbereiding bedraagt voor iedere cursusdag ongeveer 2 uur.

Inhoud van de trainingen.

Over de inhoud van de volgende trainingen vindt je meer informatie via de links:

Introductietraining        /       Sociocratisch leiden van vergaderingen

Meer informatie over de inhoud van de andere trainingen vindt je hieronder:

Training Sociocratisch leiding geven aan teams

Dag 1. Besluitvorming optuigen en focussen

 • verdieping van het begrip van de sociocratische basisregels voor doelgericht samenwerken
 • formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
 • daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek in concrete projecten
 • rollen in een sociocratische kring
 • toedelen van die rollen en organiseren van de gezamenlijke kringstructuur

Dag 2. Kringprocessen optuigen

 • de primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
 • netwerk van taken en functie voor het leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen
 • leidinggeven aan een sociocratische teamkring
 • vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging door het kringlogboek

Dag 3. Kringprocessen operationaliseren

 • teamleden ontwikkelen: leiding geven aan jezelf
 • cyclus van leiden, uitvoeren en meten en bijsturen in de kring
 • aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch functioneringsgesprek voeren
 • je verder ontwikkelen in het gebruik van de sociocratische kringorganisatiemethode

Programma en data

Training Effectieve teamleiding

Programma

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag met intervisie als optie

dag 1 Besluitvorming optuigen en focussen  >>  6 juni
verdieping van het begrip van de sociocratische basisregels voor doelgericht samenwerken
formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek in concrete projecten
rollen in een sociocratische kring
toedelen van die rollen en organiseren van de gezamenlijke kringstructuur

dag 2 Kringprocessen optuigen >>> in overleg met de deelnemers
de primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
netwerk van taken en functie voor het leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen
leidinggeven aan een sociocratische teamkring
vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging door het kringlogboek

dag 3 Kringprocessen operationaliseren  >>>> in overleg met de deelnemers
teamleden ontwikkelen: leiding geven aan jezelf
cyclus van leiden, uitvoeren en meten en bijsturen in de kring
aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch functioneringsgesprek voeren
je verder ontwikkelen in het gebruik van de sociocratische kringorganisatiemethode

Inleiders

Drs P. van der Meche, scholings-en organisatie deskundige van het Sociocratisch Centrum Nederland
Drs. A. Goldenbeld,  directeur van het Sociocratisch Centrum, organisatie adviseur in opleiding

Deelnemers

De deelname staat in principe open voor mensen die de training Effectief vergaderen hebben gedaan. Of op een zodanige andere manier de kennis hebben verworven. Dit ter beoordeling door de cursusleiding.

Kosten

De kosten van deze module bedragen € 1.400,- pp voor bedrijven, € 1.200,- pp voor ZZP’ers , € 900,- pp voor particulieren.

Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.

De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze training, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier direct aanmelden.

Training  sociocratisch leiding geven aan organisaties.

Dag 1 : Sociocratische organisatiestructuren

 • Kringstructuren ontwerpen voor de eigen organisatie
 • Een sociocratische omgang met hiërarchie, macht en medezeggenschap
 • Sociocratic Governance: de rol van de Topkring (leiden en besturen)
 • Sociocratie en OR
 • SKM en andere organisatiemethoden

Dag 2: implementeren en borgen SKM

 • Implementatieproces: fasering, valkuilen en interventies
 • Sociocratische visie op economie, belonen en beloningsmodel
 • Sociocratische visie op eigenaarschap en zeggenschap
 • juridische borging van sociocratic governance

Dag 3: samenleving, TSG en doorgaande ontwikkeling

 • SKM als analyse model voor maatschappelijke problemen
 • Sociocratie toevoegen aan de samenleving: middel tot democratische vernieuwing
 • Hoe kan je bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing?
 • Een permanente ontwikkelingsweg, intervisie, opleiding, netwerkkringen, certificering
 • Internationale uitwisseling en verbinding

Programma en data

Training  3 Het leiden van organisaties

Wil je de SKM graag toepassen en toevoegen aan een organisatie in zijn geheel. Of wil aan delen van de samenleving? Na de cursus  weet je beter wat dat betekent voor je eigen omgang met macht en besluitvorming, de organisatiestructuur, de medezeggenschap en Governance in je organisatie? en hoe deze succesvol implementeert.

Programma

Dag 1 : Sociocratische organisatiestructuren; datum 7 mei,
en in het najaar start een nieuwe training op 9 oktober (overige data in overleg met de deelnemers)

Kringstructuren ontwerpen voor de eigen organisatie
Een sociocratische omgang met hiërarchie, macht en medezeggenschap
Sociocratic Governance: de rol van de Topkring (leiden en besturen)
Sociocratie en OR
SKM en andere organisatiemethoden

Dag 2: implementeren en borgen SKM; datum 21 mei.
Implementatieproces: fasering, valkuilen en interventies
Sociocratische visie op economie, belonen en beloningsmodel
Sociocratische visie op eigenaarschap en zeggenschap
juridische borging van sociocratic governance


Dag 3: samenleving, TSG en doorgaande ontwikkeling; datum 2 juli.
SKM als analyse model voor maatschappelijke problemen
Sociocratie toevoegen aan de samenleving: middel tot democratische vernieuwing
Hoe kan je bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing?
Een permanente ontwikkelingsweg, intervisie, opleiding, netwerkkringen, certificering
Internationale uitwisseling en verbinding

Inleiders

 • Drs J.M. Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
 • Drs. P.H. van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
 • Drs. A. Goldenbeld, politicologe en sociocratisch deskundige i.o.

Deelnemen

In principe is toelating mogelijk voor deelnemers die aan module 1 en 2 hebben deelgenomen. In overleg kan hier van worden afgeweken.

Kosten

 • De kosten van deze module bedragen € 1400 p.p. voor bedrijven; € 1200 voor ZZP’ers; € 900 voor particulieren.
  Dit is inclusief het benodigde cursusmateriaal, koffie, thee en lunch.
 • De bedragen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze training, mail dan naar info@sociocratie.nl of bel 010-452 32 89.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Uitspraken van ex-cursisten en anderen

“Heel positief, het was een goede eerste kennismaking met de sociocratische principes en werkwijze. Verrassend dat de cursus ook zo diep ingaat op persoonlijke kwesties, dit had ik vooraf niet verwacht. Maar heb het als heel prettig ervaren. Fijne deelnemersgroep, zeeeeer goede docenten, zowel inhoudelijk als enthousiasmerend en betrokken!

“De cursus biedt op hoofdlijnen zo’n compleet verhaal (theorie aangevuld met ervaring cursusleiders) dat het mij heeft overtuigd dat sociocratie echt een oplossing biedt voor vele problemen waar we als individu, organisaties en maatschappij in verstrikt raken. Ik was met name verrast over het feit dat leren over sociocratie je ook zo veel leert over jezelf, dit had ik van tevoren absoluut niet verwacht.”

“De basis van SKM. Niet vanuit angst of macht regeren maar op basis van openheid en gelijkwaardigheid tot elkaar staan. Beginnen met serieus nemen van jezelf én serieus nemen van de ander. Zeer fijn dat Gerard Endenburg zelf hierbij aanwezig kon zijn.”

“Ik vond het een hele complete cursus, waar ik iedere keer geïnspireerd vandaan kwam. Ik kan het aanbevelen aan eenieder die vanuit verbinding wil samen leven/werken en niet vanuit een positie van (over)macht.”

De inleiders

Drs Annewiek Reijmer, andragoge en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum, voormalig directeur Sociocratisch Centrum Nederland, directeur van de Sociocracy Group.
Drs. Pieter van der Meché, bedrijfseconoom en sociocratisch scholingsdeskundige en organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum.
Drs. Agnes Goldenbeld, politicologe en sociocratisch deskundige i.o.
Dr.ing. Gerard Endenburg, oud  commissaris en oud directeur Endenburg Elektrotechniek, honorair hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en voormalig directeur van het Sociocratisch Centrum Nederland

Referenties

Sinds de start van de cursus in 1987 is deze door een groot aantal mensen met grote tevredenheid gevolgd. Een selectie van de organisaties waar de deelnemers uit afkomstig waren:
Arbeidsbureau Zwolle, voormalig vestigingsmanager | Brandweer Maarssen, commandant | Christelijk Instituut voor Doven Effatha, directeur | Crabeth College, lid centrale directie | Endenburg Elektrotechniek, bedrijfsleider | Fabrique, directielid | Hogeschool Rotterdam, unitmanager | Instituut voor Medezeggenschap Driebergen (IMD), trainer-adviseur | Interimmanager voor de grafische industrie | Intergas n.v., sectormanager algemene zaken | Marco Polis Advies, directeur | Koninklijke Militaire Academie (KMA), docent organisatiesociologie | Kramp Groep b.v., economisch directeur | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directoraat generaal Sociale Zekerheid, beleidsmedewerker | Ministerie van verkeer en waterstaat, manager informatie en samenwerking (infraplan) | Ministerie van WVC, inspectie voor de gezondheidszorg, kwaliteitsfunctionaris | Nationale Woningraad (NWR) , organisatieadviseur | Opleidingscentrum consulenten en praktijkopleiders van de PTH, toenmalig directeur | Politie Haaglanden, chef centrale justitiële dienst | Raadgevend Ingenieursbureau M+I, directielid | Shell Pernis, manager RBKD | Sociaal Hoger Onderwijs Friesland, toenmalig docent | Sociaal Kultureel Werk Woerden, directeur | Stichting Rotterdam West, directeur | Thuiszorg West-Brabant | Universiteit Maastricht, hoofddocent strategisch management | Universiteit voor Humanistiek, lid college van bestuur | Vereniging voor Informatieverwerking Verpleegtehuizen, directeur | In Zwang, voorzitter, gynaecologen en verloskundigen

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De trainingen  worden gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
De data staan in de agenda op de site.

Training Leiden van  vergaderingen

Training Leiden van teams

Training Leiden van organisaties

Kosten

De kosten per training zijn verschillend, zie de desbetreffende training. Wanneer u zich opgeeft voor meerdere trainingen in een keer  kan overlegd worden over een korting.

Meer informatie

Indien u nadere informatie wenst over deze cursussen,mail naar info@sociocratie.nl.