Sociocratisch leiding geven aan organisaties

Datum/Tijd 07/05/2019, 10:00 - 16:30
Locatie Centraal kantoor SCN

3 cursusdagen, 7 mei , 21 mei en 2 juli

Wil je de SKM graag toepassen en toevoegen aan een organisatie in zijn geheel. Of aan delen van de samenleving? Na deze cursus weet je beter wat dat betekent voor je eigen omgang met macht en besluitvorming, de organisatiestructuur, de medezeggenschap en de governance in je organisatie? En hoe je deze succesvol implementeert.

Wat kunt u bereiken met deze cursus?
+ Slagvaardig besluiten en hoge betrokkenheid en acceptatie bij de achterban
+ Een moderne vorm van medezeggenschap die alle medewerkers activeert, medeverantwoordelijkheid stimuleert, werkplezier verhoogt en recht doet aan moderne en gelijkwaardiger arbeidsverhoudingen
+ Een eendrachtige samenwerking realiseren tussen politiek, ambtenarij en burger, middels democratische vernieuwing
+ Een klantgericht en rechtvaardig beloningsmodel
+ Healthy governance: een gelijkwaardige samenwerking tussen kapitaalverschaffers, arbeidsleveranciers en maatschappij
+ Good governance

De studievoorbereiding bedraagt ongeveer twee uur per bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie hier en download het factsheet.

Kaart wordt geladen...

Aanmelden

Boekingen zijn gesloten voor dit evenement.