Nieuw logo

De driehoeken zijn weg, na bijna veertig jaar trouwe dienst. Waar staan die puntjes voor?

Het zijn cirkels, het zijn stipjes, ze geven een idee van ruimte en van beweging: dat zit allemaal in het nieuwe logo van het Sociocratisch Centrum Nederland en de internationale Sociocracy Group (TSG).

Annewiek Reijmer, directeur van beide, is blij met het nieuwe ontwerp. ‘Ik vind vooral de beweging die het logo suggereert mooi’, zegt ze. ‘De cirkels vormen een spiraal, die staat voor een proces met verschillende niveaus.’ Dat past bij sociocratie, waarin op alle niveaus van een organisatie kringprocessen plaatsvinden.

Reijmer vervolgt: ‘De spiraal is voor mij ook een teken van continue ontwikkeling. Er is geen begin en geen eind. Soms zie je de ontwikkeling even niet, maar later ontdek je dat je toch een eindje bent opgeschoten!’
Dynamiek dus. En het wit in het beeldmerk laat ruimte voor eigen invulling. In de cirkels die boven elkaar staan, is een hiërarchische ordening te herkennen, ook een kenmerk van de sociocratische methode.

Driehoeken

De driehoeken vergezelden het Sociocratisch Centrum sinds 1978, toen het zijn deuren opende. Ze staan voor het kringproces dat zich in iedere organisatie afspeelt. Daarin zie je altijd drie processen terugkomen: leiden, uitvoeren, meten. Drie processen, drie zijden van een driehoek. Dat was de gedachte.
Het logo leidde soms tot vrolijke discussies. Een kringproces afbeelden met driehoeken? Waarom geen cirkels? Nou, omdat je in een cirkel die processen niet kunt laten zien, in een driehoek wel (enigszins).

Wereldwijd

Nu was er behoefte aan een nieuw logo. De losse puntjes in het beeld staan voor de zelfstandige personen, organisaties of andere eenheden. Samen werken die aan een gemeenschappelijk doel. Je kunt er dus ook de verschillende deelnemers in de sociocratische franchise-organisatie in zien. Het Sociocratisch Centrum Nederland is een van die deelnemers, de andere vestigingen in België, Oostenrijk, de VS en Canada zijn andere. Het moederbedrijf, de franchisegever, is The Sociocracy Group (TSG). Het SCN is de eerste die het logo in gebruik neemt.
‘Deze franchise is een samenwerkingsvorm van zelfstandige organisaties die samen een wereldwijde kringorganisatie vormen’, aldus Annewiek Reijmer. ‘Het gemeenschappelijke logo is daarvan het symbool. En intussen doen we niets liever dan uitwaaieren naar alle windstreken om de SKM te introduceren in verschillende culturen. Het logo is een stipje en draagt bij in deze beweging.’

Sociocratische franchise

De franchise van The Sociocracy Group is uniek in de wereld. De organisatie is – hoe kan het ook anders – vormgegeven als een sociocratische kringstructuur. De franchisenemers, de diverse centra dus, zijn in de besluitvorming gelijkwaardig aan de franchiseverstrekker, de TSG. Dit is een groot verschil met traditionele franchise-organisaties. Daar zijn de ‘nemers’ niet gelijkwaardig en moeten ze akkoord gaan met de contracten die de ‘gever’ voorschrijft. De ‘nemers’ kunnen die ervaren als wurgcontracten.