Intervisie leidinggevenden sociocratie

Intervisie voor gespreksleiders

Wil je je na je eerste training blijven ontwikkelen als sociocratisch gespreksleider? En eventueel ook toewerken naar certificering in die rol? Dan kan je deelnemen aan onze intervisiebijeenkomsten voor gespreksleiders.

Voor wie?

Voor gespreksleiders, voorzitters, leidinggevenden en projectmanagers die regelmatig op sociocratische wijze vergaderingen begeleiden en hun vaardigheden in deze rol verder willen ontwikkelen.

Waarom?

De sociocratische spelregels lijken misschien eenvoudig. Ze als groep en als gespreksleider in de praktijk toepassen is een stuk lastiger. Hoe creëer je een uitnodigende sfeer? Hoe zorg je dat een groep – ook als het spannend wordt – tot een besluit komt? Hoe strikt hanteer je de rondes? Hoe rem je een ‘veel-prater’ en hoe stimuleer je een meer timide deelnemer? Hoe ga je om met je eigen spanning? Je leert dit vooral – met vallen en opstaan – door ervaringen in je eigen praktijk. En dan is soms een beetje hulp van anderen best welkom. Begeleide intervisie met andere gespreksleiders biedt je een inspirerende omgeving voor het delen van ervaringen, reflectie, feedback, bespreken van vragen en dilemma’s en het uitwisselen van tips.

Wat houdt het in?

Tijdens de intervisie bijeenkomsten werken we in een kleine groep (maximaal zes deelnemers), onder begeleiding van een ervaren sociocratische gespreksleider/trainer, aan het ontwikkelen van ieders vaardigheden als gespreksleider/voorzitter. Een bijeenkomst duurt drie uur. Meestal komt een intervisiegroep om de maand bij elkaar. Je kan er met je eigen vragen terecht en je leert van de ervaringen van anderen. Als groep kunnen we ook specifieke onderwerpen agenderen zoals verkiezingen of functioneringsgesprekken.

Het is ook mogelijk om vanuit de intervisiegroep toe te werken naar certificering als gespreksleider. Dat geeft je een erkenning en kwaliteitsstempel in deze rol. Meer informatie over certificering vind je hier.

Is voorkennis nodig?

Ja. We verwachten dat deelnemers aan de intervisie de training ‘Sociocratisch leiden van vergaderingen’ of een basiscursus ‘Werken in een Kring’ hebben gevolgd of dat zij vergelijkbare kennis / ervaring hebben opgedaan in hun eigen organisatie.

Individuele coaching

Soms heb je de behoefte om even te sparren in voorbereiding op een belangrijke bijeenkomst of vergadering. Dat er iemand tijdens de vergadering meekijkt en kan ondersteunen. Of wil je een bijeenkomst achteraf evalueren. Voor dat soort gevallen bieden wij ook individuele coaching.

Kosten en data

De kosten om deel te nemen aan intervisie bedragen € 200,- per bijeenkomst per deelnemer. De data en tijdstippen van de bijeenkomsten stellen we in overleg met de deelnemers vast. Individuele coaching wordt apart in rekening gebracht.

Heb je belangstelling of vragen? Wil je (een keer) deelnemen? Stuur dan een mailtje naar jslot@sociocratie.nl of bel met Jayne Slot (06 543 554 68).