Topkringleden Sociocatisch netwerk

Topkringledenkring

Netwerkkring voor leden van Topkringen van sociocratisch werkende organisaties

De Topkringleden kring is een initiatief van het Sociocratisch Centrum, een netwerkkring voor directeuren, bestuurders, en toezichthouders van sociocratische organisaties. Omdat we vinden dat het samenspel tussen interne en externe topkringleden een continue ontwikkelings proces is voor alle betrokkenen.

Doel

Kwaliteitsbevordering, verbeteren van  het bestuur van sociocratisch functionerende organisaties.
Het bevorderen van het sociocratisch functioneren van in- en externe topkringleden.

Werkwijze

De deelnemers delen hun ervaringen als topkringlid en eventuele leervragen (problemen, kwesties etc.) en geven elkaar feed back mbt gedrag en/of aanpak vanuit de sociocratische visie.
Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot  de Sociocratische Kringorganisatiemethode (SKM) worden ingebracht en besproken.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in staat zijn om theorie en de praktijk  met elkaar te verbinden.

De  kring wordt geleid door Jan Klomp, gecertificeerd sociocratisch scholer en een ervaren sociocratisch bestuurslid en directeur, die verbonden is met het Sociocratisch Centrum en The Sociocracy Group

Er worden minimaal 6 bijeenkomsten per jaar gehouden in Utrecht, bij een van de deelnemers. Nieuwe kringleden participeren twee keer (ter kennismaking), waarna met wederzijds consent wordt besloten tot deelname;

Kosten

De kosten voor deelname zijn: € 365 voor de eerste vertegenwoordiger uit de organisatie en € 150 voor de tweede, per jaar. (B.T.W. -0- tarief).

Voorwaarden voor deelname

Hebben kennis van SKM op het niveau van de Introductiecursus SKM Zijn lid van een Topkring of zijn lid geweest van een Topkring en zijn voor een nieuw Topkringlidmaatschap beschikbaar

Aanmelden

Voor de flyer, klik dan hier:  flyer Topkringleden kring 2015; voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jayne Slot, tel. 06-543 554 68 of mail naar jslot@sociocratie.nl.