Je werkt met de sociocratische methode, dat wil je graag, maar het gaat toch niet altijd soepel en je hebt het gevoel dat je de methode niet voldoende in de vingers hebt, en dat zou wel graag willen?

Meld je dan aan voor de Community netwerkkring van het Sociocratisch Centrum Nederland!

Dat is een leerkring, verbonden aan het Nederlands Netwerk van sociocratische Kringen, die mensen, leden van woongroepen/leefgemeenschappen en ecodorpen of wijken, wil ondersteunen en scholen in hun toepassing van de SKM.

Vanuit eigen beleving en ervaring oefenen in het (beter) toepassen van het Sociocratisch Kringorganisatie Model (SKM) door middel van het gebruiken van de praktijkervaringen in leefgemeenschappen als ecodorpen, eco-wijken en woongroepen.

De kring bestaat uit leden met verschillende niveaus in sociocratische kennis en vaardigheden, die SKM (willen) toepassen op de eigen persoon en/of in eigen leef- en werksituatie.

Mogelijke onderwerpen:

  • Hoe ziet de besluitvormings- en werkstructuur van mijn groep eruit en kunnen we die eventueel verbeteren?
  • Hoe kom ik tot een Visie, Missie en Doelstelling van een groep waar ieder consent aan geeft.
  • Hoe hou ik de structuur zo eenvoudig en effectief mogelijk?
  • Hoe gaan we om met weerstanden tegen structuur in de groep?

Het gaat er vooral om ervaringen samen te behandelen in de kring, waarmee de inbrenger van een case, opgeladen naar huis gaat om deze in de eigen groep verder uit te werken.

De kring komt 8 keer per jaar bijeen  op een nog vast te stellen met het OV goed bereikbare plaats.

De bijeenkomst kan bijvoorbeeld duren van 19.15 uur tot 21.45 uur, maar ook andere tijdstippen overdag door de week of in het weekend, dit wordt in onderling bepaald.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fredjan Twigt, tel. 06 54 76 31 57.