Sociocratie in de Kinderopvang

Inspraak niet via een OR, maar via de sociocratische kringorganisatiemethode: Het Buitenschoolse Net kreeg er toestemming voor van de SER. Over besluitvorming die zowel top-down als bottom-up plaatsvindt.

Workshop overheidsinstelling

Ik heb gisteren, samen met collega Annewiek, een workshop verzorgd bij een grote overheidsorganisatie. Eerder heb ik deze workshop verzorgd bij een afdeling en nu bij het MT.

Beter samenwerken in het onderwijs

Zinnige vergaderingen, de werkvloer regeert mee: het kan ook op uw school! Op 3 februari vertelde schooldirecteur Bert Lambeck hoe werken met de SKM de samenwerking op en tussen scholen heeft verbeterd.
,

Leesvoer

SKM kan helpen agile-teams beter tot hun recht te laten komen in de organisatie waarin ze zijn ingebed. Dat valt te lezen op de gezaghebbende site InfoQ, die de nieuwste trends in kaart brengt op softwaregebied.

Zo haal je meer uit je vergadering

Als je een sociocratische vergadering leidt, ben je meer een procesbegeleider dan een beslisser. Hoe krijg je voor elkaar dat je werkt mét de kring in plaats van vóór de kring? In de intervisie voor gespreksleiders krijg je tips.
Yvette van der Eerden

'Werkplezier is terug'

Om van het wij-zij-gevoel in vergaderingen af te komen, zette Ivet van der Eerden, hoofd van de afdeling VU-NT2 aan de Vrije Universiteit, de SKM in. Met succes. ‘Mensen identificeren zich weer met hun rol. Het werkplezier is terug.’
,

Samenwerken i/d verloskundige zorg

In Zwang is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders rond zwangerschap en geboorte in Gouda. Verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden werken samen in een samenwerkingsverband.

Sociocratie in Groene Hart Ziekenhuis

Steeds meer professionals omarmen de sociocratische vergadermethode. Neuroloog Annelies Dalman bracht het als voorzitter van de Vereniging Medische Staf in bij het bestuur. En ook het RVE-Beraad vergadert sociocratisch.
Aan het woord in Gouda

Meekijken met een SKM-vergadering

Sociocratisch vergaderen, hoe gaat dat in zijn werk? De organisatie In Zwang bood een kijkje in de keuken met een vergadering voor publiek. Deelnemers tackelden een ingewikkeld onderwerp, met positieve uitkomst.