,

Samenwerken i/d verloskundige zorg

In Zwang is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders rond zwangerschap en geboorte in Gouda. Verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden werken samen in een samenwerkingsverband.

Sociocratie in Groene Hart Ziekenhuis

Steeds meer professionals omarmen de sociocratische vergadermethode. Neuroloog Annelies Dalman bracht het als voorzitter van de Vereniging Medische Staf in bij het bestuur. En ook het RVE-Beraad vergadert sociocratisch.
Aan het woord in Gouda

Meekijken met een SKM-vergadering

Sociocratisch vergaderen, hoe gaat dat in zijn werk? De organisatie In Zwang bood een kijkje in de keuken met een vergadering voor publiek. Deelnemers tackelden een ingewikkeld onderwerp, met positieve uitkomst.

Opleiding SKM aan de man brengen

Dit voorjaar deden tien deelnemers de opleiding tot sociocratisch organisatie- deskundige. Agnes Goldenbeld was een van hen. ‘Met SKM geef ik klanten handvatten om zelf nieuwe vraagstukken kunnen oplossen.’
Sociocratie en informatiekunde
,

SKM en softwareontwikkeling

InfoQ.com is een internationaal platform voor ontwikkelaars van software. Het platform vroeg Pieter van der Meché hoe SKM het werken met Agile kan verbeteren en kan helpen Agile-principes in de de organisatie te gebruiken.

SER geeft ontheffing aan HBN

Het Buitenschoolse Net in Oss heeft dankzij de SKM vrijstelling gekregen van de OR-verplichting. De vrijstelling is verleend door de SER. Directeur Monique Wösten: ‘Nu is de SKM goed geborgd.’

Ook vrolijk worden van uw heidagen?

En ervaren hoe het is samen te werken als een geoliede machine, door besluiten te nemen met volledig draagvlak? De SKM helpt daarbij. Een beleidsdag of reguliere vergadering, levert veel op met deze wijze van besluiten.

Gem. Heuvelrug besluit met consent

De gemeente Heuvelrug had op 20 juni een wereldprimeur: een raadsvergadering op sociocratische leest geschoeid. Er werd met consent besloten de ‘gewone’ gemeenteraad een proef met de SKM voor te stellen.

Sociocratie tijdens heidagen

Wie echt profijt wil hebben van zijn heidagen, huurt sociocratische begeleiding in. Dan neem je echt gedragen besluiten met elkaar, die je de rest van het jaar zonder veel gedoe kunt implementeren.