Sociocratie en informatiekunde
,

SKM en softwareontwikkeling

InfoQ.com is een internationaal platform voor ontwikkelaars van software. Het platform vroeg Pieter van der Meché hoe SKM het werken met Agile kan verbeteren en kan helpen Agile-principes in de de organisatie te gebruiken.

SER geeft ontheffing aan HBN

Het Buitenschoolse Net in Oss heeft dankzij de SKM vrijstelling gekregen van de OR-verplichting. De vrijstelling is verleend door de SER. Directeur Monique Wösten: ‘Nu is de SKM goed geborgd.’

Ook vrolijk worden van uw heidagen?

En ervaren hoe het is samen te werken als een geoliede machine, door besluiten te nemen met volledig draagvlak? De SKM helpt daarbij. Een beleidsdag of reguliere vergadering, levert veel op met deze wijze van besluiten.

Gem. Heuvelrug besluit met consent

De gemeente Heuvelrug had op 20 juni een wereldprimeur: een raadsvergadering op sociocratische leest geschoeid. Er werd met consent besloten de ‘gewone’ gemeenteraad een proef met de SKM voor te stellen.

Sociocratie tijdens heidagen

Wie echt profijt wil hebben van zijn heidagen, huurt sociocratische begeleiding in. Dan neem je echt gedragen besluiten met elkaar, die je de rest van het jaar zonder veel gedoe kunt implementeren.
,

Leren omgaan met verschillen

Besluiten nemen levert vaak winnaars op en verliezers. Dat kost tijd, geld en energie en kan de verhoudingen verslechteren. Dankzij het consent word je creatiever, en kun je beter omgaan met verschillen.

Bouwen aan een woongemeenschap

Bewoners van woongroepen en andere samenlevingsvormen willen op een of andere manier een gemeenschap zijn met elkaar. Anders konden ze net zo goed in een gewone straat wonen met anonieme buren.

Samenwerken, bij In Zwang

Hoe werk je samen met een andere organisatie als dat moet van hogerhand? In Gouda laat stichting In Zwang, een samenwerkingsverband van gynaecologen en verloskundigen, zien hoe het wél kan, met hulp van SKM.

Samen delen in de keten

Dienstverleners moeten tegenwoordig vaak samenwerken met ‘ketenpartners’. Dat wil hun financier (overheid, verzekeraar), omdat die hoopt dat dat efficiënter is. Deze ‘integrale ketenbenadering’ is wennen.