Agnes Goldenbeld

Agnes Goldenbeld

Agnes Goldenbeld is directeur van het Sociocratisch Centrum. Ze is afgestudeerd als politicoloog, volgde een basisopleiding voor organisatieadviseurs bij het Sioo en de opleiding tot sociocratisch organisatiedeskundige van het Sociocratisch Centrum. Als adviseur begeleidt ze diverse organisaties bij het werken met de SKM.

Ze heeft ruime ervaring in zorg en welzijn, in diverse rollen. Bijvoorbeeld als interim-manager van een hospice en als begeleider van een fusie van lokale organisaties voor palliatieve terminale zorg. Ze adviseerde bij een strategisch traject van een organisatie voor informele zorg en verzorgde trainingen en scholingsdagen voor diverse teams in zorg en welzijn en voor cliëntenraden.

‘Participatie, zelfsturing en werken zonder managers zijn populaire begrippen van deze tijd. Dit blijven holle woorden, zolang de kennis van mensen in de dagelijkse praktijk en beleidsmatige beslissingen, genomen in de top van organisaties, niet beter op elkaar worden betrokken.’

Eerder werkte ze als eindverantwoordelijke van een organisatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond en als regionaal projectleider informele zorg. In die laatste rol ontwikkelde en ondersteunde ze samenwerking tussen lokale en regionale (vrijwilligers)organisaties.

Ook ontwikkelde ze een training ‘Leiding geven aan jezelf, volgens sociocratische principes’, i.s.m. het Sociocratisch Centrum, leidt ze een sociocratische kring en begeleidt ze regelmatig Consentspel bijeenkomsten.

agoldenbeld@sociocratie.nl

06-26848213

 https://nl.linkedin.com/in/agnesgoldenbeld

 @AgnesGoldenbeld