Gerard Endenburg

Gerard Endenburg

Gerard is de grondlegger van de sociocratische kringorganisatiemethode en het Sociocratisch Centrum. Momenteel is hij Topkringlid van het Centrum.

Na zijn opleiding tot elektrotechnisch ingenieur werkte Gerard enige tijd op een Philips-laboratorium. Eind jaren zestig nam hij de leiding over van zijn vaders elektrotechnisch bedrijf. In 1970 voerde hij er sociocratie in, zeven jaar later startte hij het Sociocratisch Centrum, voor ontwikkeling en verspreiding van de SKM. Tientallen organisaties in binnen- en buitenland begeleidde hij bij de invoering van sociocratie. In 1992 promoveerde hij op de ontwikkeling en implementatie van de SKM bij Endenburg Elektrotechniek, later volgde een bijzonder hoogleraarschap aan de Universiteit Maastricht. Momenteel werkt hij aan verdere ontwikkeling van de SKM en aan de financiële ondersteuning van sociocratische initiatieven via de Gerard Endenburg Foundation.

‘Alle mensen zijn verschillend. Tegelijkertijd zijn alle mensen gelijkwaardig. Mijn hele leven heb ik gewerkt aan een besluitvormingsmethode die recht doet aan die gelijkwaardigheid. Tegenstellingen worden dan niet langer uitvergroot, maar je gaat uit van wat mensen delen. Je denkt niet meer in of-of, maar in en-en. Dat maakt niet alleen de effectiviteit van organisaties groter, maar ook de leefbaarheid van de samenleving.’

gendenburg@sociocratie.nl
06-22 24 60 38