Beter samenwerken scheelt geld - in de bouw SCN

6 miljard euro verkwist

Beter samenwerken scheelt geld

Veel missers zijn te voorkomen door betere samenwerking. In de bouw zou dat zomaar 6 miljard euro per jaar kunnen schelen, schatten kenners.

Zes miljard. Elk jaar. Zoveel bedraagt volgens een voorzichtige schatting de schade door gebrekkige samenwerking bij bouwprojecten. Steeds meer partijen zijn bij bouwprojecten betrokken, allemaal zijn ze specialist op hun eigen gebied. Het liefst leggen ze het risico op fouten bij andere partijen, en ze communiceren niet genoeg met elkaar. Dat maakt de samenwerking vaak problematisch.

Een advocatenkantoor dat veel bouwzaken doet (AKD), liet vorige maand in NRC Handelsblad optekenen dat faalkosten vrijwel altijd door houding en gedrag komen. ‘Niet praten, te lang wachten met de ander informeren, het probleem afschuiven.’ Het geschatte schadebedrag is ook van AKD. Daarnaast zijn bouwprojecten vaak te laat klaar, en duurder dan begroot. Ze zijn zo ingewikkeld, dat ze moeilijk aan te sturen zijn.

In de bouw gaat het om ketensamenwerking, én om complexe projecten. Dat maakt de kans op fouten en overschrijdingen in tijd en budget groter. Want :

  1. Hoe werk je goed samen in een keten?
  2. Hoe houd je ingewikkelde projecten beheersbaar?

Keten: samen verantwoordelijk

Eerst de ketensamenwerking. Of het nu de bouw is, of de zorg, onderwijs of dienstverlening, het maakt niet uit. Het is een bekend gegeven in ketensamenwerking: alle partners bewaken hun eigen grenzen, maar ze moeten ook samenwerken. Hoe doe je dat, zonder scheve ogen te krijgen? Voor je het weet, heb je te maken met andermans problemen en draai je op voor diens fouten. En lijdt jouw reputatie schade. Of anderen gaan jou de wet voorschrijven. Ieder wil dan ook zijn eigen deel goed dichtregelen en opleveren, dat kan ten koste gaan van andere partners.

Wil je effectief samenwerken en de kans op fouten verkleinen, dan kun je niet doen alsof je op een eilandje zit. De sleutel tot betere samenwerking is te erkennen dat wat de een doet of laat, gevolgen heeft voor de ander. Dat betrokken partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het project waar ze aan werken en dus ook voor elkaar. Ze hebben immers hetzelfde doel. In de bouw is dat een functionerend bouwwerk afleveren, waar gebruikers en eigenaren tevreden mee zijn.

Over grenzen heen kijken

Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een project vraagt om een andere manier van omgaan met elkaar. Over de grenzen van het eigen werk heen kijken hoort erbij, en bijsturen bij problemen in de samenwerking. Zit je op basis van gelijkwaardigheid met elkaar aan tafel, dan worden verstoringen die optreden een gezamenlijk probleem, waar je samen een oplossing voor dient te vinden. Het dichtregelen is dan te vervangen door een gezamenlijke zoektocht naar beter.

Met het consentbeginsel is die gelijkwaardigheid bij de besluitvorming vorm te geven. De communicatie in grotere bouwprojecten valt verder te verbeteren met de dubbele koppelingen.

Beter communiceren, eerder bijsturen

Die kringorganisatie maakt een ordening mogelijk in de overlegstructuur: de specialist in grondverzet en het dakdekkersbedrijf hoeven misschien niet met elkaar in een kring te zitten maar krijgen elk een passende plek in de kringorganisatie. Dankzij consent en dubbele koppeling kun je in die kringstructuur makkelijker bijsturen. Fouten, zaken die anders uitpakken dan verwacht, aanpassingen die nodig zijn: het kan eerder besproken worden in die kring waar de direct betrokkenen met elkaar aan tafel zitten. De informatie kan sneller zijn weg door de organisatie vinden. Hoe eerder je bijstuurt, hoe kleiner de verstoringen verderop in het project, hoe groter de kans dat een project binnen het budget blijft en op tijd wordt opgeleverd.

In de bouw werken op basis van gelijkwaardigheid, het is de moeite van het proberen waard. Zes miljard per jaar is best een aantrekkelijk bedrag – het zou een goede oppepper zijn voor de winst in de sector.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*