Publicatielijst

Wilt u meer lezen over de achtergronden van de SKM of bent u geïnteresseerd in specifieke toepassingen van de SKM zoals medezeggenschap of leidinggeven.
Indien u iets uit onderstaande lijst wilt bestellen, stuur dan een mail naar info@sociocratie.nl met het bestelnummer en uw adresgegevens.
Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief Argumenten. Daarin onder meer recente ervaringen van organisaties met de SKM, tips voor toepassing en een sociocratische visie op actuele onderwerpen.

Overzichtswerken
Reijmer. Drs. J.M. en Strauch, Ing. DSA B.: Soziokratie. Das Ende der Streitgesellschaft
Soziokratie Zentrum Österreich, Wenen, 2016. (332 pag.).
De titel van dit Duitstalige boek verwijst naar de SKM als de nieuwe manier van besluitvorming die nodig is om de huidige problemen te tackelen. Met elkaar optrekken biedt meer mogelijkheden dan tegen elkaar optrekken. De SKM biedt methodische uitgangspunten voor manieren om op elk niveau gemeenschappelijk en effectief ons samenleven en werken positief kunnen ontwikkelen.
Het boek bevat bijdragen van gastauteurs, onder meer over de effecten van SKM op verdeling van werk tussen mannen en vrouwen, en geslaagde cases. Onder meer van een woonproject in Oostenrijk dat dreigde te stranden door spanningen tussen de deelnemers, maar gered werd door sociocratie.
Bestelnr: 16.B0084
Voorjaar 2017 is een herziene uitgave verkrijgbaar. U kunt nu vast een exemplaar reserveren.
€34.00
Endenburg, dr ing. G.: Sociocratie, het organiseren van de besluitvorming
Eburon, Delft, 2002 ( 250 pag.).
De sociocratische kringorganisatiemethode bestaat uit een dynamisch netwerk van dubbel gekoppelde kringen. Met deze methode kunnen organisaties: De effectiviteit van vergaderen met meer dan 50% laten toenemen; het management nauwkeurig en snel voorzien van feedback waardoor het adequaat en snel kan inspelen in interne en externe ontwikkelingen; leerprocessen bevorderen; veranderingsprocessen aanmerkelijk sneller laten verlopen; betrokkenheid van medewerkers en klanten bij de organisatie verstrekken. De sociocratische kringorganisatie laat de organisatiehiërarchie bestaan terwijl tegelijkertijd alle betroken partijen op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan de beleidsbesluitvorming. Prof. Dr. Ing. Gerard Endenburg ontwikkelde deze methode tijdens het dagelijkse gebruik in de eigen onderneming, Endenburg Elektrotechniek.
Bestelnr 02.B.001.End
€15.00
Endenburg, dr ing. G.: Sociocratie als sociaal ontwerp.
Eburon, Delft, 1997 ( 192 pag.).
In deze bewerking van het proefschrift van de grondlegger van de sociocratische methode vindt u een wetenschappelijke toetsing en onderbouwing van het model. Bovendien verschaft het inzicht in het functioneren van de sociocratische methode in de praktijk. De ervaringen die ermee werden opgedaan bij Endenburg Elektrotechniek vormen namelijk het empirisch materiaal voor dit proefschrift.
Bestelnr 92.B.0060.End
€15,00
Endenburg, dr ing. G.: Sociocracy as social design.
Eburon, Delft, 1998.
This book, written by the inventor of the sociocratic method, is an adaption of his thesis. It explains the theory and scientific foundations of the sociocratic method. It also contains an empirical study on the implementation of the method at Endenburg Elektrotechniek. Its more than hundred employees were the first to work with the sociocratic method.
Bestelnr 92.B.0078.End English
€15,00
Endenburg, dr ing. G.: Sociocracy; the organization of decision-making,
Sociocratisch Centrum, Rotterdam, 1988 (264 pag.).
Translation of the dutch book ‘Sociocratie, het organiseren van de besluitvorming’. It covers the theoretical background of the sociocratic method and offers blueprints for application of the method in companies, education and society.
Bestelnr 88.B.0002.End
€15,00
De Sociocratische Kringorganisatie Methode.
SCN 2004 (17 pag.)
Een beknopte uitleg van de sociocratische kringorganisatie methode, met bijzondere aandacht voor de vier basisregels.
Bestelnr. 04.B.0080
€4,55
Gottschall, D.: Der Konsens regiert.
Manager Magazin, nr 2, 1990 (7 pag.).
Artikel über die Soziokratie und die Anwendung in zwei Firmen, ein elektrotechnisches Unternehmen und ein Catering-Unternehmen.
Bestelnr 90.C.0018.Got
€4,10
Pfefferkorn, P.: Das
Berlin, 1991 (83 pag.).
Ein Vergleich zwischen die Soziokratie und das Linking Pin-Modell.
Bestelnr 91.E.0040.Pfe
€9,99
Casebeschrijvingen
Meche, drs P.H. van der: De sociocratische methode.
Kader Primair, november 1997 (3 pag.).
Over het invoeren van zelfsturing met behulp van de sociocratische methode bij de sector onderwijs van Effatha, een instituut voor doven.
Bestelnr 97.C.139.Mec
€2,25
NN: Teamocratie bij Kramp, Varsseveld.
Achterhoek Magazine, februari 1997 (3 pag.).
De sociocratische methode bij Kramp Minded, leverancier van landbouwmachineonderdelen.
Bestelnr 97.C.133.NN
€2,25
Reijmer, drs J.M. and Romme, dr A.G.L.: Sociocracy in Endenburg Elektrotechniek.
Sociocratisch Centrum, Rotterdam 1994 (34 pag.).
Prize-winning case in the 1995 Case Competition of the European Federation for Management Development (EFMD). It describes the functioning of sociocracy in the past and present at Endenburg Elektrotechniek, the first company that adopted the sociocratic method.
Bestelnr 94.B.0066.Reij / Rom
€17,50
Veer, L. de: Na democratie komt… sociocratie!
Op zoek naar een alternatief voor de huidige machtsverdeling. Bibliotheek en Samenleving 3, 1996 (6 pag.).
Beschrijving van de sociocratische methode bij Reekx, een adviesbureau voor documentatie, informatie en archief.
Bestelnr 96.C.121.Vee
€3,65
Visser, R.J.L.: Sociocratische methode dwingt tot overleg.
Specifiek, maart 1997 (2 pag.).
Beschrijving van de bijdrage van de sociocratische methode aan de invoering van ISO 9000 bij Matrex Spuitgietmatrijzen.
Bestelnr 97.C.134.Vis
€1,80
Management en organisatie
Buck, J.A. and dr ing. G. Endenburg: The creative forces of self-organization.
Sociocratic Center USA, 1987 (30 pag.).
The authors explain the sociocratic method and relate it to theories of self-organization.
Bestelnr 87.B.0037.Buc
€8,85
Endenburg, prof. dr ing.: Kennis, Macht en Overmacht.
Eburon, Delft, 1998 ( 42 pag.).
In deze inaugurale rede behandelt de grondlegger van de sociocratische methode de wijze waarop de methode kan bijdragen aan het leren in en van organisaties. Prof dr ing. G. Endenburg sprak deze rede uit bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de lerende organisatie in het bijzonder de sociocratische kringorganisatie aan de Universiteit Maastricht.
Bestelnr 98.B.0075.End
€6,80
Nierop, T.: Scheuren in de piramide.
Business Topics, september 1995 (8 pag.).
Beschrijft verschillende managementmethoden die strategische beleidsvorming van onderop mogelijk maken.
Bestelnr 95.C.113.Nie
€4,55
Romme, dr A.G.L. and Reijmer, drs J.M.: Kringorganiseren en het dilemma tussen centrale sturing en zelforganisatie.
M&O, nr. 6, december 1997 (17 pag.).
Een bespreking van de theoretische achtergronden van de sociocratische methode en een evaluatie van de ervaringen met de invoering ervan in organisaties.
Bestelnr 97.C.141.Rom
€7,70
Romme, dr A.G.L.: Making Organizational Learning Work: Consent and Double Linking between Circles.
European Management Journal, no. 1, February 1996 (7 pag.).
Explains the sociocratic method and how it works at Endenburg Elektrotechniek.
Bestelnr 96.C.120.Rom
€3,40
Romme, dr A.G.L.: Kringorganiseren volgens sociocratische ontwerpregels.
Organisatieinstrumenten, december 1995 (12 pag.).
De sociocratische methode als instrument om alle competenties in een organisatie te benutten.
Bestelnr 95.C.118.Rom
€5,45
Kwaliteit
Daalen, P.D.F. van: Sociocratie: ontbrekende schakel voor effectieve kwaliteitszorg.
Kwaliteit in bedrijf, nr. 6, december 1991 (4 pag.).
Sociocratie als middel voor integrale kwaliteitszorg.
Bestelnr 91.C0074.NNZie ook Casebeschrijvingen.
€1,80
Medezeggenschap
Endenburg, dr ing. G.: Sociocratie reikt verder dan ondernemingsraad.
Sociocratisch Centrum, Rotterdam, april 1996 (6 pag.).
Bespreking van de overeenkomsten en verschillen tussen de sociocratische methode en de ondernemingsraad.
Bestelnr 96.B.0072.GE
€2,70
Informatisering
Nauta, prof. dr D. : De mens, schakel tussen Informatietechniek en Informatiemaatschappij?
Universiteit Twente, juni 1991 (24 pag.).
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Betekenis van Informatie en Informatisering. Over sociocratie en het sturen van informatietechnologie.
Bestelnr 91.B.0046.Nau
€6,80
Politie
Studiegroep Politie en Sociocratie: Een betere politie? Geen bezwaar! Van een statisch-lineaire naar een dynamisch-cyclische organisatie.
Themanummer van het Politiestudiecentrum te Warnsveld, 1988 (31 pag.).
Naar een betere structuur voor de politieorganisatie met behulp van de sociocratische methode.
Bestelnr 88.B.0039.Pol
€6,80
Onderwijs
Endenburg, prof. dr ing.: Kennis, Macht en Overmacht.
Eburon, Delft, 1998 ( 42 pag.).
In deze inaugurale rede behandelt de grondlegger van de sociocratische methode de wijze waarop de methode kan bijdragen aan het leren in en van organisaties. Prof dr ing. G. Endenburg sprak deze rede uit bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de lerende organisatie in het bijzonder de sociocratische kringorganisatie aan de Universiteit Maastricht.
Bestelnr 98.B.0075.End
€6,80
Weijden, dr H. van der: Samenleven moet je leren.
Van Gorcum, Assen, 1998 (63 pag.).
Dit boek gaat over het leren samenleven in het basisonderwijs volgens de principes van de sociocratische methode. De auteur is pedagoog en werkzaam als inspecteur van het onderwijs.
Bestelnr 98.B.0076.WeijZie ook Casebeschrijvingen.
€11,80
Werkgelegenheid
Albeda e.a., prof. dr W.: Perspectief op werk voor iedereen.
Eburon, Delft, 1998 (128 pag.).
Topkringleden van het Sociocratisch Centrum en bedrijfseconomisch wetenschapper dr A.G.L. Romme werken hierin een sociocratische aanpak van het werkgelegenheidsvraagstuk.
Bestelnr 98.B.0077.WA
€20,40
Filosofie en sociocratie
Houdijk, drs J.: Tussen de Mensen Kijken.
Sociocratisch Centrum, Rotterdam, 1994 (43 pag.).
Een gesprek over de sociocratische methode tussen zes organisatie-adviseurs en hun docent prof. dr E. van der Velde, in het kader van de opleiding tot sociocratisch organisatiedeskundige. Aan bod komen onder andere de rol van de adviseur en de kwaliteit van interactie.
Bestelnr 94.B.0064.Hou
€7,94
Nauta, prof. dr D.: Kleine ethiek van het organiseren.
Filosofie in bedrijf, 1996, nr 1 (14 pag.).
Over het vormgeven van bedrijfsethiek en de sociocratische methode.
Bestelnr 96.C.123.Nau
€6,80

Gratis publicaties

Klik op de titel om de publicatie als pdf bestand te downloaden.

De Sociocratische Kringorganisatiemethode
Een beknopte uitleg van de sociocratische kringorganisatiemethode, met bijzondere aandacht voor de vier basisregels.

Betrokken medewerkers door de sociocratische methode.
Hoe leidinggevenden de betrokkenheid van hun medewerkers kunnen verbeteren met de SKM.

Medezeggenschap integrale bedrijfsvoering
Hoe met hulp van de SKM, medezeggenschap een productieve factor in de organisatie kan zijn. Die de samenwerking tussen aandeelhouder, management en medewerkers versterkt.

Folder skm- productiever samenwerken door slimmer besluiten
Toont in vogelvlucht hoe productiever samenwerken mogelijk is.

Argumenten: spelen voor ieders winst
Over toezicht door bestuurders en zeggenschap in organisaties.

Beter besluiten, duurzaam bouwen.
Tips voor doelgericht samenwerken bij (duurzame) bouwprojecten.

Hoe geef je een lerende organisatie succesvol vorm?
Elke organisatie streeft naar beter. Leren is daarvoor een noodzaak. Wil je de organisatie sneller en met meer rendement verbeteren? Kijk dan eens naar de wijze waarop de besluitvorming in je organisatie is vormgegeven.