Vernieuwing en verjonging van huurdersorganisaties en verbreding van hun draagvlak is al lange tijd een thema waar veel huurdersorganisaties hun hoofd over breken.

Allerlei nieuwe participatietools en communicatiemiddelen ten spijt, blijft het lastig om nieuwe mensen geïnteresseerd en actief te krijgen in het huurderswerk. Tijd om het over een andere boeg te gooien. Hoe een andere manier van besluitvorming kan bijdragen aan vernieuwing van huurdersorganisaties.

Hoe kunnen huurdersorganisaties komen tot besluiten die draagvlak hebben onder hun achterban?

Artikel geschreven door: Agnes Verweij

Beschrijving: artikel woonbond – huurpeil, najaar 2017.

Wil je na het lezen van het artikel meer weten? Bekijk de Introductietraining.

Prof.dr.ing. Gerard Endenburg ontwikkelde deze methode tijdens het dagelijks gebruik in de eigen onderneming: Endenburg Elektrotechniek. Sinds 1978 vindt verdere ontwikkeling van de methode plaats in het Sociocratisch Centrum in Rotterdam. Het centrum begeleidt ook individuen en organisaties bij het werken met de sociocratische kringorganisatie.

Gerard Endenburg schreef eerder Sociocratie als sociaal ontwerp: In theorie en praktijk (Eburon, derde gewijzigde druk 2001) en Sociocratie: het organiseren van de besluitvorming (Eburon, tweede druk 2002).