Gemeente Heuvelrug besluit met consent

De gemeente Heuvelrug had op 20 juni een wereldprimeur: een bijzondere raadsvergadering op sociocratische leest geschoeid. Er werd met consent besloten de ‘gewone’ gemeenteraad een proef met de SKM voor te stellen.

Het is een stap in het proces de kloof tussen burgers en gemeente te verkleinen. Annewiek Reijmer, directeur van het Sociocratisch Centrum, leidde de bijeenkomst.
‘Mensen zeiden tegen me: dat je eraan durft te beginnen’, aldus burgemeester Frits Naafs, in de slotronde. ‘Maar ik weet zeker: er is iets gebeurd vanavond! Dit is een mindset voor de toekomst’ Het was een van de grotendeels positieve uitspraken die de deelnemers aan de bijzondere raadsvergaderingen deden. Andere uitspraken: ‘Dit moet alle kansen krijgen’, ‘Inspirerend’, ‘Heel plezierig’.

De bijeenkomst van 20 juni kreeg een vervolg op 4 juli, toen het voorstel door de gemeenteraad werd aangenomen. Na de zomer zal bekend worden welk proefproject met gebruik van de SKM gerealiseerd zal worden.

Bruggenbouwers

Het experiment in Heuvelrug (Utrecht) kwam er op advies van een groep betrokken burgers, de Bruggenbouwers. Die waren door de burgemeester gevraagd met een voorstel te komen om de kloof tussen burger en politiek, die door allebei die partijen werd gevoeld, te overbruggen. De Bruggenbouwers stelden voor om voortaan met ‘projectkringen’ te gaan werken (hulpkringen) waar met consent wordt besloten. De raad besluit dan over deze voorstellen.
De bijeenkomst op 20 juni was bijzonder, omdat niet alleen vertegenwoordigers van de raadsfracties en het college deelnamen, maar ook van het ambtelijk apparaat en van de Bruggenbouwers. Ambtenaren en burgers beslissen in de gemeentelijke organisatie normaal gesproken niet mee op basis van gelijkwaardigheid (dat mag niet eens van de Gemeentewet). Daarom was dit een speciale raadsbijeenkomst.
Besloten werd dus aan de raad een advies uit te brengen over het werk van de Bruggenbouwers. Dat advies luidt: een project te kiezen waarin de ‘consentmethode’, zoals de SKM in de bijeenkomst werd genoemd, kan worden toegepast. Op 4 juli kwam het in de raadsvergadering, waar het werd aangenomen.
Met dit initiatief wordt de gemeenteraad van Heuvelrug niet in een hoekje gezet. De raad blijft het hoogste besluitvormingsorgaan van de gemeente. Per onderwerp kan een projectkring worden samengesteld die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Met consent bereidt die een voorstel voor waar de raad uiteindelijk over beslist.

Op de eerste rij

De historische vergadering van de gemeente Heuvelrug is te beluisteren via onderstaande link. Een aanrader, omdat allerlei vragen die rijzen als de politiek met SKM gaat werken, aan bod komen en worden beantwoord. Raadsleden vroegen zich onder meer af in hoeverre je als raadslid consent aan iets zou kunnen geven dat indruist tegen het programma van de partij die je vertegenwoordigt.

Zie en luister de audiolink hier.

Meer weten over de Bruggenbouwers? Jan Broekgaarden is te bereiken via jan@broekgaarden.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *