Leesvoer

Een internationale bloemlezing dit keer, met een boek in het Duits en een artikel en een presentatie in het Engels.

Het boek Soziokratie – Das Ende der Streitgesellschaft bevat geweldige praktijkverhalen over sociocratie, onder meer in Duitstalige landen. Woongemeenschap Pomali bijvoorbeeld, een uur rijden van Wenen, werd gered door SKM. Na jaren van voorbereiding was er geld, er was ook land, de bouw kon zo beginnen. Maar de toekomstige bewoners lagen met elkaar overhoop, ondanks ieders beste bedoelingen. De groep die er het meeste tijd in stak, nam ook de meeste beslissingen, zo groeide dat gewoon. Maar zo verdween ook het contact met de andere deelnemers. Die groep begreep niet goed waarom de informele ‘kerngroep’ bijvoorbeeld het bouwplan herzag. Het leidde tot halvering van de groep van dertig volwassenen. Pas toen de overgebleven groep sociocratisch ging werken, en kringen en afgevaardigden in het leven riep, werden de spanningen hanteerbaar en groeide de betrokkenheid van degenen die niet zoveel tijd in de plannen konden steken. Nu is Pomali een bloeiende woongemeenschap.

De tuin van Pomali

Dit hartverwarmende verhaal en nog een heel stel andere, staat in het boek dat Barbara Strauch schreef met Annewiek Reijmer en een aantal gastauteurs. Strauch is directeur van het Oostenrijkse Soziokratie Zentrum, Reijmer van dat in Nederland. Vooral de hoofdstukken over ‘sociocratie in actie’, geschreven door tal van gastauteurs, zijn de moeite waard! De tweede druk komt volgend jaar uit.

Het boek verscheen in juni 2016, kost € 34 en is te koop bij het Sociocratisch Centrum Nederland. Bestellen kan hier.

Agile

Vergeet het of-of-denken, doe het en-en. Je kunt dus best én een stevige hiërarchie hebben in je organisatie én kiezen voor een Agile werkwijze met daarin veel ruimte voor zelforganisatie. Hoe je die twee ogenschijnlijk onverenigbare zaken in de praktijk brengt in één organisatie? Met sociocratie. Het consent en de kring leggende basis voor zelforganisatie, en de dubbele koppeling die voor een dynamische en gelijkwaardige verbinding tussen de lagen in een organisatiehiërarchie. Kortom the best of both worlds.

Aldus betogen Pieter van der Meché en twee Agile experts in hun white paper op het platform Agile Alliance. Het artikel verscheen deze zomer op het platform dat de Agile-ontwikkelaars van software ondersteunt.

Zuid-Korea

In augustus waren onze Amerikaanse collega’s van The Sociocracy Group in Zuid-Korea, om een aantal workshops te geven. Een was voor het Nonviolent Communication Center aldaar. Deze gesprekstechniek vertoont raakvlakken met sociocratie: beide beschouwen ieders stem bijvoorbeeld als gelijkwaardig. Een presentatie van circa 8 minuten over die raakvlakken is hier te beluisteren.