Waar een goede vergadering aan moet voldoen!

Ik heb gisteren, samen met  collega Annewiek, een workshop verzorgd bij een grote overheidsorganisatie.

Eerder heb ik deze workshop verzorgd bij een afdeling en nu, vanwege de enthousiaste reactie van de medewerkers en het afdelingshoofd, bij het MT.

In de openingsronde hebben we met elkaar geïnventariseerd waar een goede vergadering aan moet voldoen:

Vervolgens heb ik een korte presentatie gehouden over de sociocratische Kringorganisatiemethode met nadruk op de sociocratische besluitvorming in de vergadering.

Daarna zijn we, in twee groepen,  een simulatiespel gaan spelen. Waarmee de mensen de methode aan de lijve konden ervaren.

Daarna een collectieve uitwisseling van ervaringen en verkregen inzichten:  de methode nodigt je uit om kleur te bekennen; goed om elkaar te bevragen om zodoende meer zicht te krijgen op beweegredenen achter meningen; de methode nodigt uit om goed te luisteren; bezwaren worden omgebogen in positieve besluitvorming; de methode geeft rust in de vergadering.
Duidelijk werd dat er soms spanning nodig is om tot creatieve oplossingen te komen. En dat tolerant worden in zekerheden ook een uitdaging is.

In de evaluatieve slotronde werd duidelijk dat men positief was over de informatie, dat de methode duidelijk bijdraagt aan op een goede manier vergaderen, zoals aan het begin onder woorden gebracht,  en dat men zich uitgedaagd voelde om er zelf mee aan de slag te gaan.

Kortom het was een mooie bijeenkomst. Die vraagt om een vervolg…!
Het Sociocratisch Centrum is natuurlijk graag bereid om daarbij te helpen, zodanig dat de betrokkenen met de opgedane inzichten verder kunnen, ieder op eigen wijze.