Ruben Meijer: ‘Door het consent ga je je echt verdiepen in de ander om tot afspraken te komen’

Complexe omgevingen

‘Slagvaardiger dankzij SKM’

Bij de ingewikkelde hervorming van de geboortezorg in Nederland is SKM de ‘nummer 1’ oplossing’ om tot slagvaardige samenwerking te komen. Dat zegt Ruben Meijer van Dockwerk, een gespecialiseerd adviesbureau voor de sector.

Al jaren komt Dockwerk over de vloer bij verloskundigen, kraamzorgorganisaties en gynaecologen. Het bureau uit Zwolle helpt die partijen bij verregaande samenwerking, die is opgelegd door de overheid. De ‘integrale geboortezorg’ die zo bezig is vorm te krijgen in verloskundige samenwerkingsverbanden (vsv’s), moet leiden tot minder sterfgevallen bij bevallingen, en kostenbesparing.

Bij enkele vsv’s die Dockwerk begeleidt, nam het bureau ook het Sociocratisch Centrum in de arm. Want als vsv’s besluiten nemen op een democratische manier, zegt Meijer, ‘dan is het risico dat partijen afhaken omdat ze getalsmatig in de minderheid zijn. Dat is funest: uiteindelijk komt de ontwikkeling van hun protocollen én hun organisatie tot stilstand.’

Die protocollen zijn belangrijk. Daarin leggen verloskundigen en gynaecologen vast hoe ze werken. Moet een baby die in een stuit ligt altijd in het ziekenhuis bevallen? Hoe lang mag een bevallende vrouw thuis persen eer ze naar het ziekenhuis moet? Beide groepen kunnen daar een heel andere kijk op hebben, wat afspraken maken moeilijk maakt. Bovendien, zegt Meijer nuchter: ‘Als de een wat meer doet, doet de ander wat minder, en dan kan die minder declareren.’

Vertrouwen kan verdwijnen…

In het ergste geval hebben partijen geen vertrouwen meer, niet in elkaar en ook niet in hun eigen vsv. ‘Dockwerk werd vaak gevraagd om het vertrouwen te herstellen. Maar een dagje paintballen of gps-tracken met elkaar, om de sfeer te verbeteren, lost dan niets op’, zegt Meijer. ‘Bij het volgende protocol zit je weer met hetzelfde probleem. Een holistischere aanpak is nodig, naar de hele organisatie kijken. Gelijkwaardigheid van de disciplines in een vsv is essentieel.’

Zo kwam Dockwerk bij het Sociocratisch Centrum uit, specialist in samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. ‘Als je kijkt hoe vsv’s in elkaar steken, wat ze moeten doen, dan is sociocratie tot nog toe wel mijn nummer 1 oplossing’, zegt Meijer.

… maar ook weer terugkeren

‘Door sociocratisch te vergaderen, neem je de spanning tussen mensen weg. Ik heb de sfeer in vergaderingen echt zien veranderen. Door de rondes ben je af van dat kleine aantal mensen dat de meeste spreektijd neemt. En door het consent veranderen de discussies in dialogen, je gaat je echt verdiepen in de ander om tot afspraken te komen.’

Meijer heeft gezien dat protocollen die worden vastgesteld in een sociocratische vergadering, ook écht worden nageleefd. ‘Het vaststellen van die protocollen is voor vsv’s een uitdaging. Vaak hebben mensen achteraf kritiek en blijft het een dode letter.’

 ‘Dankzij gelijkwaardigheid kun je grote stappen zetten’

Maar werk je met de sociocratische kringstructuur, dan heb je een dubbele koppeling. Wie niet in de vaststellende vergadering zit, heeft er een afgevaardigde. En die besluit met consent mee. Tussentijds is er overleg tussen wie niet in de protocol-vaststellende vergadering zit, en diens afgevaardigde(n). Meijer zag: ‘Om de twee weken wordt teruggekoppeld, de feedback wordt verwerkt. Dan gaat het lopen. De spanning is eruit, de gelijkwaardigheid is voelbaar. Dan kun je als vsv grote stappen zetten.’

‘Met SKM gaat vergaderen juist efficiënter

Vergaderingen gaan niet langer duren met sociocratie, is Meijers ervaring. ‘In het begin duurt het even eer het op gang komt, het is een nieuwe manier van werken. Maar daarna wordt het juist efficiënter, omdat je echt bezig bent met de inhoud. De spanning is minder, mensen werken meer samen.’

Je moet wel weten wat je doet

Sociocratie kan vsv’s dus helpen slagvaardiger te opereren, is Meijers ervaring. Mits! Mits vsv’s zich professioneel laten begeleiden door het Sociocratisch Centrum, heeft hij gezien.

‘Je kunt sociocratie niet half doen. Ik heb mensen wel enthousiast het consentbeginsel zien toepassen, maar de dubbele koppeling lieten ze achterwege. Maar als je kringorganisatie niet op orde is, houd je de onrust over wat is afgesproken in je ledenraad, of hoe je die kring ook noemt. De overige leden blijven dan kritiek hebben, en dan wordt je organisatie nog steeds niet slagvaardig.’

Dockwerk gelooft in gelijkwaardigheid, zegt Meijer. ‘Binnen onze eigen organisatie gebruiken we het consent al een tijdje. Nu gaan we kijken naar de dubbele koppeling. Practice what you preach!’

Dockwerk.nl

Het Sociocratisch Centrum helpt vsv’s al jaren hun samenwerking vorm te geven. Onze productpagina voor vsv’s geeft meer informatie, en verwijzingen naar hun ervaringen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *