Zo overtuig je je collega’s

Twijfels? Een pilot geeft antwoorden

Je wil graag werken met sociocratie, maar je collega’s twijfelen. Een pilot is een krachtige manier om antwoorden te vinden. Overtuigender dan je ze zelf zou kunnen verwoorden. Hoe gaat zo’n pilot in zijn werk?

Je hebt je praatje over sociocratie gehouden, of wij hebben dat voor je gedaan. Maar je collega’s weten het nog niet zo zeker allemaal.

‘Die kringvergaderingen, die zullen wel extra tijd kosten toch?’ ‘Sociocratie lijkt me een effectieve methode, maar niet voor de professionals waar we mee werken.’ Of het tegenovergestelde: ‘Het lijkt me niet geschikt voor het lager opgeleid personeel waar we mee werken.’

Tja. Misschien had je wat enthousiastere reacties verwacht. Maar het is nog te vroeg om te denken: jammer dan, ik laat het er verder bij, de mensen moeten het zelf willen.

Het is eerder logisch dat collega’s die minder van sociocratie weten dan jij, vragen hebben en bedenkingen. Grote kans dat ze zich nog niet goed kunnen voorstellen hoe het er in de praktijk uitziet (en jijzelf misschien ook).

Elke vraag is een startpunt

Die vragen en twijfels van collega’s zijn dan ook juist aanknopingspunten om het gesprek over sociocratie voort te zetten, in plaats van ‘einde discussie’. Jij als ‘kartrekker’ kunt het onderzoek naar antwoorden in gang zetten. Een proef met sociocratie geeft duidelijkheid over ‘wat als’-opmerkingen en vragen. En iedereen krijgt die antwoorden uit eerste hand. Ze zitten er zelf bij.

Lijken de kringvergaderingen je collega’s te tijdrovend? Dat kun je klokken. Lijkt sociocratie hun te technisch (met die termen als ‘dubbele koppeling’, ‘kringstructuur’)? Vraag dat na in de slotronde. Twijfelen ze of sociocratie wel past bij hoogopgeleide professionals (medisch specialisten bijvoorbeeld), of juist bij medewerkers met minder jaren in de schoolbanken (kraamhulpen bijvoorbeeld)? De praktijk wijst het snel genoeg uit.

Antwoorden vind je in de proeftuin die pilot heet

Een pilot is een proeftuin waarin je met je collega’s ervaring opdoet met sociocratie, om het gesprek erover verder te laten gaan. Om dat gesprek gefundeerder te laten verlopen, begint de pilot met het vaststellen van meetcriteria. Waar moet de pilot aan voldoen wil hij geslaagd zijn? Lengte van vergaderingen, de opbrengst ervan, de uitvoering van de besluiten die genomen worden, of sociocratie voor iedereen te behappen is: elke kring stelt zelf vast wat hij belangrijk vindt. Wij leveren de ervaren sociocratische gespreksleiders om dit proces in goede banen te leiden, we begeleiden de hele pilot.

Verder praten op basis van de antwoorden

Wat de criteria ook zijn, ze gaan gemonitord worden. Na zes vergaderingen zijn de uitkomsten wel duidelijk. Dan kun je dus verder praten over die vragen, twijfels, bezwaren – maar nu op basis van concrete gegevens, in plaats van veronderstellingen. Nu heb je meetgegevens om te beslissen of sociocratie iets is voor je organisatie.

Vraag: is sociocratie ‘gelul’?

Ooit zei een magazijnmedewerker in de derde kringvergadering van een pilot: ‘Al dat gelul, in de praktijk verandert er toch niks.’ Hij was ontevreden over de samenwerking binnen de afdeling, sociocratie zag hij als een zoveelste verbeterpoging die niks zou opleveren.

Maar het was juist het sociocratisch werken dat hem de mogelijkheid gaf dit in de kringvergadering te berde te brengen. De externe gespreksleider zette die samenwerking de volgende kringvergadering op de agenda. Toen bleken nog veel meer collega’s last hadden van de gebrekkige samenwerking.

Antwoord, na de pilot: Nee, geen gelul!

Op basis van de bevindingen van de magazijnmedewerker en zijn collega’s werd een waslijst aan verbeterpunten opgesteld, er kwamen werkgroepjes om voorstellen te doen voor veranderingen. Die varieerden van betere software voor voorraadbeheer tot aanpassingen in de taakverdeling.

Ineens was het niet meer alleen het probleem van die ene medewerker, maar een gezamenlijk probleem voorde kring. Er werd samen gezocht naar oplossingen, en dankzij het consent werd besloten mét de magazijnmedewerker, niet óver hem. Na zes begeleide bijeenkomsten werd de pilot geëvalueerd. ‘We moeten ermee doorgaan’, bromde hij toen.

Een SKM-pilot, wat & hoe

Tot nu toe zijn al onze klanten na hun pilot verdergegaan met sociocratie. Ze hadden antwoorden gekregen op hun twijfels, het gesprek was niet gestopt bij de ‘ja, maar…’-reacties. Een pilot kan ook jou en je collega’s de duidelijkheid geven die jullie nodig hebben. De meeste informatie levert een pilot op:

-als hij zes beleidsvergaderingen duurt. Meestal komt dat neer op een half jaar. Dan is er tijd genoeg om vertrouwd te raken met sociocratie en om de meetcriteria te checken.

-als tegelijkertijd een ‘bovenliggende’ en een ‘onderliggende’ kring meedoen. Dan zie je meteen hoe de dubbele koppeling werkt, de verbinding tussen kringen die onder meer de interne communicatie verbetert.

– als op de vergaderingen real-life onderwerpen op de agenda staan (geen fictieve cases dus). Zo zie je wat sociocratie concreet kan betekenen voor jou en je collega’s.

Wij begeleiden deze kringvergaderingen. Dat wil zeggen: we helpen met de voorbereiding, we leiden de vergaderingen op sociocratische manier, we laten zien hoe je effectiever kunt samenwerken, en we begeleiden de evaluatie van de pilot.

Onze begeleiders zijn gecertificeerde sociocratisch scholingsdeskundigen. Dat betekent onder meer dat ze zelf lid zijn van een kringorganisatie en dus weten hoe het is om daar in te werken, dat ze hun kennis up-to-date houden, en dat hun skills regelmatig worden beoordeeld. Zo weet je zeker dat je pilot kundige begeleiding krijgt.

Meer weten? Bel Pieter van der Meché, 06-53382649. Of mail pvandermeche@sociocratie.nl.

1 antwoord
 1. Annewiek
  Annewiek zegt:

  Het eerste besluit is dat je de afweging maakt of de moed en energie hebt om openlijk ‘anders’ te zijn dan collega’s. Dat betekent leiding geven aan je eigen behoefte aan bijvoorbeeld beter samenwerken. Vind ik het de moeite waard of niet.
  En dat heb ik geleerd met behulp van SKM. Sja het wordt een kip-ei verhaal.
  .

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*