Erkenning van onze kwaliteit!

Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van onze cursussen en opleidingen.

In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan een kwaliteitscode. Voorafgaand aan de opname in het register heeft het Sociocratisch Centrum  een intensieve audit moeten ondergaan om aan kwaliteitseisen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid te voldoen.

Naast de erkenning dat het Sociocratisch Centrum voldoet aan bovengenoemde kwaliteitseisen, heeft de opname in het register ook als gevolg dat, als erkende opleider, alle trainingen per definitie vrijgesteld zijn van BTW. Hierdoor kunnen onze tarieven  aantrekkelijk blijven.

De BTW vrijstelling heeft overigens alleen betrekking op trainingsprogramma. De advies-, coachings- en begeleidingstrajecten blijven met BTW belast.