Sociocratisch leiden van organisaties

Wil je de Sociocratisch Kringorganisatie Methode graag toepassen en toevoegen aan een organisatie in zijn geheel. Of toevoegen aan delen van de samenleving? Na deze cursus weet je beter wat dat betekent voor je eigen omgang met macht en besluitvorming, de organisatiestructuur, de medezeggenschap en de governance in je organisatie? En hoe je deze succesvol implementeert.
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag met intervisie als optie.

Drie trainingsdagen, van 10:00 uur tot 16:30 uur. De trainingen vinden plaats bij ons op kantoor in Rotterdam.

Training  sociocratisch leiden van organisaties.

Dag 1 : Sociocratische organisatiestructuren

 • Kringstructuren ontwerpen voor de eigen organisatie
 • Een sociocratische omgang met hiërarchie, macht en medezeggenschap
 • Sociocratic Governance: de rol van de Topkring (leiden en besturen)
 • Sociocratie en OR
 • SKM en andere organisatiemethoden

Dag 2: implementeren en borgen SKM

 • Implementatieproces: fasering, valkuilen en interventies
 • Sociocratische visie op economie, belonen en beloningsmodel
 • Sociocratische visie op eigenaarschap en zeggenschap
 • juridische borging van sociocratic governance

Dag 3: samenleving, TSG en doorgaande ontwikkeling

 • SKM als analyse model voor maatschappelijke problemen
 • Sociocratie toevoegen aan de samenleving: middel tot democratische vernieuwing
 • Hoe kan je bijdragen aan maatschappelijke vernieuwing?
 • Een permanente ontwikkelingsweg, intervisie, opleiding, netwerkkringen, certificering
 • Internationale uitwisseling en verbinding

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De trainingen  worden gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
De data staan in de agenda op de site.

Kosten

We hanteren drie verschillende tarieven voor deelname. De kosten voor de training (inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee) bedragen:

 • € 1.470,- p.p. voor bedrijven
 • € 1.260,- voor zzp’ers
 • €    945,- voor particulieren

De bedragen zijn exclusief btw. Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit geldt ook voor organisaties die niet btw plichtig zijn. U kunt aangeven bij uw aanmelding of u in aanmerking komt voor vrijstelling van btw.

Wanneer je je opgeeft voor meerdere trainingen in een keer kan overlegd worden over een korting.

Meer informatie

Indien je nadere informatie wenst over deze cursussen, mail naar info@sociocratie.nl.