Sociocratisch leiden van teams

In onze training sociocratisch leiden van vergaderingen ligt de nadruk op het creëren van een veilige plek waarin innovatieve en 100% gedragen teambesluiten ontstaan. Bij het leiden van teams gaat het erom dat die besluiten ertoe leiden dat het team haar doelen realiseert. Hoe optimaliseer je de samenwerking, richt je de focus op de klant, ontwerp je een compleet gemeenschappelijk werkproces en komen er duidelijke en breed gedragen ‘targets’ met mandaten. En worden deze succesvol geleid, gemeten en bijgestuurd. De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag met intervisie als optie.

Drie trainingsdagen, van 10:00 uur tot 16:30 uur. De trainingen vinden plaats bij ons op kantoor in Rotterdam.

Sociocratische leiden van teams

Hoe maak je van een team een creatieve en inspirerende werkplek en tevens een geoliede machine? In onze training sociocratisch leiden van vergaderen ligt de nadruk op het creëren van een veilige plek waarin innovatieve en 100% gedragen teambesluiten ontstaan. In sociocratisch leiden van teams gaat het erom dat die besluiten ertoe leiden dat het team haar doelen realiseert. Hoe optimaliseer je de samenwerking, richt je de focus op de klant, ontwerp je een compleet gemeenschappelijk werkproces en komen er duidelijke en breed gedragen ‘targets’ met mandaten. En worden deze succesvol geleid, gemeten en bijgestuurd.

Wat kun je bereiken met deze training?
+ Het team focussen op een gemeenschappelijke doelstelling
+ Een samenhangend, compleet en transparant gezamenlijk werkproces
+ Sterke medeverantwoordelijkheid van teamleden voor de gezamenlijke effectiviteit
+ Tijdig bijsturen, continu leren van fouten

De studievoorbereiding bedraagt per cursusdag ongeveer twee uur.

Training Sociocratisch leiding geven aan teams

Dag 1. Besluitvorming optuigen en focussen

 • verdieping van het begrip van de sociocratische basisregels voor doelgericht samenwerken
 • formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
 • daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek in concrete projecten
 • rollen in een sociocratische kring
 • toedelen van die rollen en organiseren van de gezamenlijke kringstructuur

Dag 2. Kringprocessen optuigen

 • de primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
 • netwerk van taken en functie voor het leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen
 • leidinggeven aan een sociocratische teamkring
 • vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging door het kringlogboek

Dag 3. Kringprocessen operationaliseren

 • teamleden ontwikkelen: leiding geven aan jezelf
 • cyclus van leiden, uitvoeren en meten en bijsturen in de kring
 • aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch functioneringsgesprek voeren
 • je verder ontwikkelen in het gebruik van de sociocratische kringorganisatiemethode

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De trainingen  worden gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
De data staan in de agenda op de site.

Kosten

We hanteren drie verschillende tarieven voor deelname. De kosten voor de training (inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee) bedragen:

 • € 1.400,- p.p. voor bedrijven
 • € 1.200,- voor zzp’ers
 • €    900,- voor particulieren

De bedragen zijn exclusief btw. Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit geldt ook voor organisaties die niet btw plichtig zijn. U kunt aangeven bij uw aanmelding of u in aanmerking komt voor vrijstelling van btw.

Wanneer je je opgeeft voor meerdere trainingen in een keer kan overlegd worden over een korting.

Meer informatie

Indien je nadere informatie wenst over deze cursussen, mail naar info@sociocratie.nl.