Sociocratisch leiden van teams

Hoe maak je van een team een creatieve en inspirerende werkplek, hoe versterkt het team met collectieve intelligentie een gezamenlijk proces en is goed georganiseerd?  In onze training ‘leiden van vergaderingen’ ligt de nadruk op het creëren van een veilige plek waarin innovatieve en door iedereen gedragen teambesluiten ontstaan. In de training ‘leiden van teams’ bouwen wij daarop voort en gaat het erom dat die besluiten ertoe leiden dat het team haar doelen realiseert. Hoe optimaliseer je de samenwerking, richt je de focus op de klant, ontwerp je een compleet gemeenschappelijk werkproces en komen er goed afgestemde ‘targets’ met mandaten. En we definiëren het proces van succesvol leiden, meten en bijsturen.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag met intervisie als optie.

Wat kun je bereiken met deze training?
+ Het team beter laten focussen op een gemeenschappelijke doelstelling
+ Een samenhangend, compleet en compleet werkproces creëren
+ Sterke medeverantwoordelijkheid en grotere motivatie van teamleden
+ Meer effectiviteit van het proces
+ Tijdig bijsturen, continu leren van fouten

De studievoorbereiding bedraagt per cursusdag ongeveer twee uur.

Training Sociocratisch leiden van teams

Dag 1. Besluitvorming optuigen en focussen

 • Verdieping van het begrip van de sociocratische basisregels voor doelgericht samenwerken
 • Formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
 • Rollen in een sociocratische kring
 • Toedelen van die rollen en organiseren van het gezamenlijk proces
 • Daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek in concrete projecten

Dag 2. Kringprocessen optuigen

 • De primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
 • Taken en functies voor het leiden, uitvoeren en meten ontwikkelen
 • Leidinggeven en deelnemen aan een team
 • Vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging

Dag 3. Kringprocessen operationaliseren

 • Cyclus van leiden, uitvoeren en meten en bijsturen in de kring
 • Aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch functioneringsgesprek voeren
 • Je verder ontwikkelen in de sociocratische kringorganisatiemethode

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De trainingen  worden gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
De data staan in de agenda op de site.

Kosten

We hanteren drie verschillende tarieven voor deelname. De kosten voor de training (inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee) bedragen:

 • € 1.400,- p.p. voor bedrijven
 • € 1.200,- voor zzp’ers
 • €    900,- voor particulieren

De bedragen zijn exclusief btw. Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit geldt ook voor organisaties die niet btw plichtig zijn. U kunt aangeven bij uw aanmelding of u in aanmerking komt voor vrijstelling van btw.

Wanneer je je opgeeft voor meerdere trainingen in een keer kan overlegd worden over een korting.

Meer informatie

Indien je nadere informatie wenst over deze cursussen, mail naar info@sociocratie.nl.