Sociocratisch leiden van teams

Hoe maak je van een team zowel een broedplaats van creativiteit als een geoliede machine? In deze training reiken we je een complete gereedschapskist aan voor het vormgeven van een soepel lopende werkorganisatie. Daarmee bouwen we voort op de besluitvormingstechnieken uit het ‘Leiden van vergaderingen’, waarmee je psychologische veiligheid creëert. Tijdens de training ga je met een team, sociocratisch besluiten over de belangrijkste aspecten van een doelgerichte werkorganisatie. Zoals de gemeenschappelijke visie, missie, doelstelling, de werkprocessen, een beleidsplan, het toedelen van functies en taken en ontwikkelgesprekken met teamleden. Je leert hoe je de collectieve intelligentie van het team gebruikt om de kwaliteit van de werkorganisatie continue te verbeteren.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag met intervisie als optie.

Wat kun je bereiken met deze training?
+ Een team beter laten focussen op een gemeenschappelijke doelstelling
+ Gezamenlijk een samenhangend en compleet werkproces creëren
+ Grotere betrokkenheid en hoge motivatie van teamleden
+ Snellere ontwikkeling van het team
+ Tijdig bijsturen, continu leren van fouten

De studievoorbereiding bedraagt per cursusdag ongeveer twee uur.

Training Sociocratisch leiden van teams

Dag 1. Besluitvorming optuigen en focussen

 • De processtappen voor doelgerichte samenwerking in een team
 • Formuleren visie, missie en gemeenschappelijke doelstelling
 • Rollen in een sociocratische kring
 • Toedelen van die rollen en organiseren van het gezamenlijk proces
 • Daadwerkelijk in teamverband oefenen met de methodiek

Dag 2. Kringprocessen optuigen

 • De primaire en secondaire werkprocessen met het team ontwerpen
 • Taken en functies voor het leiden, uitvoeren en meten vormgeven
 • Leidinggeven en gelijkwaardig teamlid zijn
 • Vastlegging van besluiten en acties en kwaliteitsborging

Dag 3. Kringprocessen operationaliseren

 • Cyclus van beleid bepalen, uitvoeren en meten en bijsturen
 • Aanspreekcultuur stimuleren: een sociocratisch ontwikkelgesprek voeren
 • Permantent ontwikkelen van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking
 • Je eigen ontwikkeling als leidinggevende

Data, tijd, plaats en aanmelding:

De trainingen  worden gehouden van 10.00 – 16.30 uur te Rotterdam
De data staan in de agenda op de site.

Kosten

We hanteren drie verschillende tarieven voor deelname. De kosten voor de training (inclusief cursusmateriaal, lunch, koffie, thee) bedragen:

 • € 1.470,- p.p. voor bedrijven
 • € 1.260,- voor zzp’ers
 • €    945,- voor particulieren

De bedragen zijn exclusief btw. Voor particulieren geldt een vrijstelling van btw. Dit geldt ook voor organisaties die niet btw plichtig zijn. U kunt aangeven bij uw aanmelding of u in aanmerking komt voor vrijstelling van btw.

Wanneer je je opgeeft voor meerdere trainingen in een keer kan overlegd worden over een korting.

Meer informatie

Indien je nadere informatie wenst over deze cursussen, mail naar info@sociocratie.nl.