Orientatiecursus Sociocratie

Kennismaken

Wilt u ervaren hoe de Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM) in de praktijk werkt? En wilt u bepalen of het wat voor u en uw organisatie is?

Voor een eerste verkenning komt u naar een van onze webinars / consentspelbijeenkomsten of naar de 1-daagse introductietraining:

  • Zit u regelmatig vergaderingen voor, bent u trainer/adviseur of ouder en geïnteresseerd in consentbesluitvorming? Kom dan naar onze consentspelbijeenkomsten en ervaar hoe consent werkt.
  • Bent u leidinggevende, directeur of intern adviseur en oriënteert u zich op toepassing van de SKM in uw organisatie? Op onze 1-daagse introductietraining krijgt u een beter begrip van de sociocratische besluitvormingsstructuur, de wijze van implementatie en de ervaringen in organisaties. 

Uitgebreider kennismaken doet u op onze trainingen.

In onze trainingen leert u de verschillende onderdelen en toepassingsmogelijkheden van de SKM gedetailleerder kennen: zoals vergaderen, de besluitvorming, het leiding geven, de organisatiestructuur, het beloningssysteem, de corporate Governance, de medezeggenschap en maatschappelijke toepassingen.

U zult de SKM zelf ervaren en toepassen op eigen praktijkvoorbeelden. Daarmee krijgt u overzicht en een dieper begrip van werken met de SKM in uw organisatie. Dat helpt u om goed over implementatie van de methode in uw organisatie te kunnen beslissen of er leiding aan te geven.

De trainingen zijn ook los van elkaar te volgen, mits men over voldoende voorkennis beschikt.

Consentspel Sociocratie

Consentspelbijeenkomsten

Op speelse wijze kennismaken met sociocratische besluitvorming

  • Wil je de consentbesluitvorming aan den lijve mee maken?
  • Ervaren hoe je afspraken maakt waar iedereen achter kan staan, ook als er veel spanning is?
  • Hoe je verschillen omzet in creatieve oplossingen?

Speel dan mee met het Consentspel!
Het Consentspel is speciaal ontwikkeld om op speelse wijze kennis te maken met de consentbesluitvorming.

‘Heel boeiend. Leuk om met mensen van diverse pluimage bezig te zijn’  Directeur

Wat kun je verwachten
Spelen van het Consentspel geeft je de gelegenheid zelf te ervaren hoe gelijkwaardige besluitvorming werkt. Je ziet wat je kunt doen als er veel verschillende meningen, visies en ideeën over een bepaald onderwerp zijn – hoe je dan toch iedereen recht kunt doen. Zodat er betere besluiten worden genomen en je afhaken of een machtsstrijd kunt voorkomen!

‘Dit ga ik in onze gezinsvergaderingen uitproberen’   Ondernemer

Voor wie
Voor iedereen die:

  • met anderen samenwerkt of samenleeft: met familieleden, de collega’s op het werk, bij verenigingen en netwerken en/of met de buren en buurtgenoten;
  • zoekt naar manieren om samenwerken en samenleven op een prettige manier vorm te geven – zodat verschillen niet uitmonden in conflicten maar juist leiden tot betere besluiten;
  • geïnteresseerd is in wat de Sociocratische Kringorganisatiemethode daarvoor kan bieden;
  • de sociocratische wijze van besluiten kent in theorie en deze ook in praktijk wil ervaren;
  • anderen kennis met de sociocratische besluitvorming wil laten maken.

‘Leerzaam en inzichtvol om zelf het proces te ervaren’  Student

‘Gestructureerde besluitvorming met kwaliteitswinst’  Adviseur

Begeleiding
Het spel staat onder begeleiding van een gecertificeerd sociocratisch scholingsdeskundige van het Sociocratisch Centrum.

Kosten
Om het voor iedereen mogelijk te maken om kennis te maken met sociocratie hanteren we verschillende tarieven: deelnemen aan het Consentspel kost €10,- voor jongeren en studenten en €25,- voor particulieren en € 45,- voor ZZP-ers en €95,- voor deelnemers uit grotere organisaties (vrijgesteld van BTW).

Waar en wanneer en aanmelden
In Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. Bergen op Zoom is in ontwikkeling.  Klik op de betreffende plaatsnaam voor meer informatie en aanmelding.
Hier kunt u een factsheet met informatie downloaden.
In de agenda kunt u zien wanneer de bijeenkomsten worden gehouden. En uw keuze maken en inschrijven.

Annuleringsregeling
Voor het consentspel geldt een andere regeling dan die normaal geldt, nl:
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.

‘Heel levendig, leerzaam en met humor’ Ondernemer